۲۷ نهاد چپ و دمکراتیک: ما از مطالبات زندانیان سیاسی اعتصابی در ایران پشتیبانی می کنیم

 اخبار روز

دوشنبه, ۲ فروردین ۱۴۰۰


همزمان با فرا رسیدن نوروز در اعتراض به کشتار آبان ۹۸، کشتار سراوان، تبدیل زندان به قتلگاه و شکنجه گاه زندانیان سیاسی و عقیدتی ۳۴ نفر از زندانیان سیاسی زن و مرد در چندین زندان به شکل همزمان دست به اعتصاب غذای سه روزه زده اند.

صدای این زندانیان سیاسی از درون اسارتگاه نظام سرمایه داری حاکم ، صدای آزادی و عدالتخواهی است؛ صدای اعتراض به گرسنگی و دستمزدهای زیر خط فقر است، صدای اعتراض به تبعید و آزار و زجرکش کردن زندانیان سیاسی و اعدام در زندان هایی است که درهایش به سوی گورستان باز می شود، صدای در گلو خفه شده فرودستان حاشیه نشین و صدای همبستگی با کارگران، بازنشستگان و معلمان است.

ما امضاء کنندگان این بیانیه ، اعلام می کنیم: که استواری و پایداری ، همگرایی و همبستگی زنان ومردانی که در اسارتگاه سرکوبگران برای کرامت انسانی؛ حرمت آزادی و حق رهایی دست به اعتصاب غذا زده اند را ارج می نهیم؛ با اعتراض شان همراهیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!
۲۱ مارس ۲۰۲۱ برابر با اول فروردین ۱۴۰۰

امضاءها به ترتیب حروف الفباء:
۱- اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی- سوئیس
٢- آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن
۳- انجمن سوسیالیست ها- سوئد
۴- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران- پاریس
۵- انجمن پناهندگان ایرانی- گوتنبرگ/ سوئد
۶- جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد
٧- حامیان مادران پارک لاله- استکهلم
۸- شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا- استکهلم
٩- شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن
۱۱- شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی- فریاد خاوران
۱٢- شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
۱۳- کارگروه ارتباطات – کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
۱۴- کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
۱۵- کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران- فرانکفورت
۱۶- کانون پناهندگان سیاسی ایرانی- برلین
۱٧- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ
۱۸- کانون همبستگی با کارگران ایران- کانادا
۱٩- کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
٢۰- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
٢۱- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
٢٢- کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا
٢۳- کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت
٢۴- کنشگران سیاسی ایران در لس آنجلس
٢۵- نهاد همبستگی با حنبش کارگری در ایران- غرب آلمان
٢۶- همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس
٢٧- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس

 

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید