شنبه ۱۶ سپتامبر، در بیش از پانزده شهر جهان، دوباره به خیابان‌ها می‌آییم!!

شنبه ۱۶ سپتامبر، در بیش از پانزده شهر جهان، دوباره به خیابان‌ها می‌آییم!!
اطلاعیه اقدام مشترک نهادها و کلکتیوهای چپ، دموکرات، فمینیست و کوئیر برای برگزاری تظاهرات ۱۶ سپتامبر در بیش از ۱۵ شهر جهان !

دادخواست - افسانه صادقی

آخرین اخبار