ما مادران پارک لاله ایر ان، قتل حکومتی آرمیتا گراوند را به شدت محکوم می‌کنیم و دادخواه او هستیم!

ما مادران پارک لاله ایر ان، قتل حکومتی آرمیتا گراوند را به شدت محکوم می‌کنیم و دادخواه او هستیم!
حاکمیت جنایت‌کار اسلامی ایران، مرگ مغزی آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که پس از ۲۸ روز در اثر ضربه به سرش در مترو تهران در کما بود را اعلام کرد و او را تحت تدابیر و سرکوب شدید نیروهای امنیتی در قطعه ۹۹ بهشت زهرا به خاک سپردند و در مراسم او تعداد زیادی از همراهان را بازداشت کرده اند.   

دادخواست - افسانه صادقی

آخرین اخبار