ما مادران پارک لاله ایر ان، جنایت حکومتی اعدام را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان لغو فوری آن هستیم!

ما مادران پارک لاله ایر ان، جنایت حکومتی اعدام را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان لغو فوری آن هستیم!
حاکمیت جنایت‌کار اسلامی ایران، از ابتدای سال میلادی تاکنون ۷۰۷ نفر را اعدام کرده- این آمار در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است. اجرای احکام اعدام از آغاز جنگ غزه شتاب بیشتری گرفته ودر ۵۴ روز جنگ غزه دست کم ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

مرگ یا حذف رئیسی؟ از نگاه یک فعال جنبش دادخواهی: منصوره بهکیش

آخرین اخبار