یلدای ۹۸یلدای ۹۸ متفاوت با همه یلداها است. در روزهایی نه چندان دور یعنی همین آبان ۹۸، روزهای که قرار بود لبریز از مهربانی باشد، صدها مرد و زن، پیر و جوان، وحتی کودکان بخاطر اعتراض به فقر و نداری و خفقان در خیابان های شهرهای مختلف ایران در خون خود غلتیدند.
همین دیروز پیکر آزاد و فرهاد دو برادر کولبر تشییع شد. همان دو که برای آوردن لقمه ای نان به سفره خانه شان در کوههای کردستان کولبری میکردند و درهنگام عبور از فراز و نشیب کوهها برای خود رویا میبافتند، رویایشان را به خروارها برف و سرمای استخوان سوز سپردند و رفتند.
برای یادمان همه جان های شیفته و به یاد وهمدردی با همه مادران و پدرانی که دراین شب طولانی دل شان دریایی ازغم است و سر در گریبان دارند، در شامگاه یلدا تعدادی از فعالین در خیابان کارگر در کنارعکس های جان باختگان شمع روشن کردند.


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید