مادر پناهی، از مادران خاوران، درگذشت!

مادران پارک لاله ایران در غم از دست دادن مادر پناهی، یکی دیگر از مادران رنج دیده اما استوار خاوران با فرزندان و خانواده محترم ایشان، مادران خاوران  و دیگر دادخواهان ایران شریک است. 

مادر پناهی  هیچگاه از پیگیری امر دادخواهی غافل نشد. این جان عاشق همواره در جستجوی چرائی و چگونگی کشتار بهترین فرزندان این سرزمین و از جمله پسرش مهرداد بود.

به امید روزی که این تلاش ها به بار بنشیند. یادش گرامی و راهش برقرار و پر رهرو باد.

20 شهریور 1393
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید