از خاوران تا راین - دادخواهیم این بیداد را 


بیست و ششمین سالگرد کشتار جانباختگان تابستان ۶۷
 
بیست و شش سال از قتل عام تابستان ٦٧، از این جنایت هولناک علیه بشریت و زیر پوشش حکومت جمهوری اسلامی در ایران می گذرد. کشتار دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در دهه ٦٠ و تابستان ٦٧ که حتی بدون هیات منصفه و دسترسی به وکیل، محاکمه و مخفیانه به جوخه های اعدام سپرده شدند، جنایتی که به قصد نابودی گروهی مخالفان و دگر اندیشان به بدترین و غیرانسانی ترین شکل انجام شد. 

برای جلوگیری از فراموشی این فاجعه ملی و تکرار این جنایات، ما حامیان مادران پارک لاله ایران در شهر دورتموند آلمان، باری دیگر به یاد همه قربانیان راه آزادی در ٣٥ سال گذشته و جان باختگان تابستان ٦٧، به همراه جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران در کلن ( شنبه ٣٠ اوت ٢٠١٤) گرد هم آمدیم تا خاطره همه عاشقان راه آزادی را گرامی بداریم.

ما حامیان مادران پارک لاله ایران - دورتموند، ضمن محکوم کردن تمام جنایات حکومت جمهوری اسلامی در ٣٥ سال گذشته در ایران، با تاکید بر سه خواسته مادران پارک لاله ایران: لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی، آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت اسلامی از ابتدای تشکیل آن، تا بر قراری عدالت اجتمایی، رساندن صدای دادخواهی مادران و خانواده های آسیب دیده را به جهانیان، جوامع حقوقی و بین المللی وظیفه اصلی خود می دانیم.

سکوت در برابر این فاجعه ملی با افشاگریهای من و تو شکسته خواهد شد.
 
حامیان مادران پارک لاله ایران - دورتموند
 

 
 
 
 
 
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید