برای همه مادران عزادار کشورم/ آسیه امینی


اشکهایم
خاک را می آشوبند
تا مگر لبخندی، صدایی، نغمه ای ، یا عطری از تو را
بازپس گیرند.
دیر و دور، اگر تو را در آغوش نگیرم
باکی نیست!
روزی آزادی را بر سینه ام سخت می فشارم
بر گونه اش بوسه ای می نشانم
دستش را می گیرم و
به او می گویم :
" بوی بچه ام را می دهی"
آسیه امینی
بهمن ماه /88
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید