گزارش سی و نهمین هفته همبستگی با مادران عزدار ایران در شهر کلن / آلمان

تا کی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
خواهد به سرآید غم هجران تو یا نه
ای تیره غمت را دل عشاق نشانه
جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه
دیوانه ایم من که روم خانه به خانه
امروز عده زیادی از حامیان جمع شده بودند . قرار بر این داشتیم که بعد از تظاهرات جلسه ای داشته باشیم. تقریبا هر هفته بعد از اتمام تظاهرات نشستی داریم ولی این بار این گردهم آئی رسمی تر بود. . در این نشست بررسی و باز نگری داشتیم به سی و هشت هفته گذشته و سپس بحث در حول و حوش هر چه بهتر و وسیع تر و گسترده تر کردن حرکتمان . پیشنهادات و نظرات متفاوتی ارائه شد و در آخر جمع بندی و تصمیم گیری هائی صورت گرفت .
حضور پر شوق و شور زنان و اعلام آمادگی آنها برای همکاری های بیشتر بسیار قابل توجه بود و نشان از اراده راسخ آنها برای رسیدن به هدف که همانا ´معرفی قاتلان و عاملان و دادخواهی و آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی´ بودما ایستاده ایم
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید