ده ها نفر از مادران داغدیده و عزادار در پارک لاله بازداشت شدند

شنبه 13 آذر ماه طبق قرار هفتگی مادران در حالی که به پارک لاله معیادگاه همیشگی خود می رفتند تا خواسته های شان را یادآوری کنند با تعداد بسیار زیادی از نیروهای انتظامی چندین ون و دو اتوبوس و ده ها اتوموبیل پلیس و گردان گردان نیرو پلیس و لباس شخصی روبرو شدند نیروها به مادران اجازه ورود به پارک نمی دادند و هر کس موفق به ورود به پارک می شد دستگیر و به داخل ون های پلیس هدایت می شد . این حرکت نیروهای انتظامی باعث حیرت مردم و مادران بود و همه از هم سوال می کردند مگر دشمن حمله کرده که این همه نیرو بسیج شده . مادران به مردم می گفتد سی سال بچه هایمان را کشتند هیچ نگفتیم ولی دیگر ساکت نخواهیم نشست حتی اگر همه مان را دستگیر کنند . شاهدان عینی تعداد دستگیر شدگان را بیش از 15 نفر گزارش کرده اند .
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید