بسیج نیروهای انتظامی برای جلوگیری از گردهمایی اعتراضی مادران عزادار، شنبه 14/9/1388

ساعت 5/4 همانند شنبه های پیش برای اعتراض به کشتار مردم و خواست آزادی زندانیان عقیدتی وارد پارک لاله شدم و از چیزی که دیدم متعجب شدم انگار یک مانور نظامی در پارک برپا کرده بودند دور تا دور پارک لاله ، دور آب نمای پارک لاله و همچنین در تمامی خیابان های فرعی پارک پر از ون ها و ماشین های نیروی انتظامی با همراهی لباس شخصی ها بود. و همچنین ماموران در پارک گشت می زدند و در کمین مادران عزادار بودند که به جای پاسخ به خواستشان آنها را از ادامه این خواست برحق بازدارند. با نزدیک شدن به ساعت 5 مادران از گوشه و کنار پارک به طرف آب نما رفتند که نیروهای انتظامی گروهی از آنان را بدون هیچ دلیلی و فقط به جرم در پارک بودن با خشونت دستگیر و سوار ماشین های ون کردند. و وقتی از ماموران پی جوی بازداشتی ها شدیم پاسخ صحیحی ندادند.
ماموران تا ساعت 45/6 در پارک حضور داشتند و وقتی از دستگیری بقیه مادران مایوس شدند پارک را ترک کردند.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید