در عید ولایت، عدالتخانه تعطیل است!

این پاسخ ماموران بازداشتگاه وزراء به خانواده های دستگیرشدگان پارک لاله بود.
خانواده های 29 نفر از دستگیرشدگان شنبه شب (14/9/1388)، بعد از اینکه مشخص شد عزیزانشان در بازداشتگاه وزرا هستند، به آنجا رفته و خواهان آزادی آنها شدند. بعد از چند ساعت 6 نفر از آنان به دلیل کهولت سن آزاد شدند و در جواب بقیه خانواده ها، ماموران گفتند فردا ساعت 8 صبح مراجعه کنند که قاضی حضور دارد و جوابگوی آنان است. خانواده ها صبح برای پیگیری وضعیت عزیزانشان به بازداشتگاه وزراء مراجعه کردند بعد از مدتی به آنان گفته شد که ساعت 11 صبح قاضی می آید. خانواده ها بلاتکلیف به امید آزادی عزیزانشان در اتاق انتظار و بیرون بازداشتگاه وزرا منتظر آمدن قاضی شدند . ساعت 11:30 به آنان گفته شد که قاضی گفته برای رسیدگی به پرونده های دستگیرشدگان، فردا ساعت 8 صبح آنها را به دادگاه انقلاب می برند و خانواده ها می توانند به آنجا مراجعه کنند. این امر باعث ناراحتی خانواده ها و اعتراض آنان به این شیوه برخورد غیرمسئولانه شد. ولی ماموران در پاسخ گفتند که ما هیچ کاره هستیم و در ضمن روز تعطیل همه تعطیل هستند. حال مشخص نیست اگر روز تعطیل به کارها رسیدگی نمی شود کدام مقام غیرمسئولی با خانواده ها اینگونه برخورد کرده است و موجب سرگردانی و اتلاف وقت و آزار روحی هر چه بیشتر آنان شده است. وقتی هم که خانواده ها نام قاضی را پرسیدند تا بتوانند جویای وضعیت عزیزانشان باشند، مامورانی که ادعا می کردند دستور قاضی را انجام می دهند از بردن نام قاضی اجتناب کردند و همگی اظهار بی اطلاعی می کردند.
ما مادران عزادار بار دیگر تاکید می کنیم که خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به وضع بازداشت شدگان روز شنبه 14/9/1388 هستیم و مصرانه می خواهیم که به این حرکات غیر قانونی خاتمه دهند!
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید