تجمع خانواده هاي بازداشت شدگان پارک لاله مقابل بازداشتگاه وزراء

امروز هم خانواده هاي بازداشت شدگان پارک لاله (14آذر 1388) از ساعت 8 صبح جلوي بازداشتگاه وزراء جمع شدند تا همانطور که قرار بود قاضي بيايد و به پرونده ها رسيدگي کند. ولي متاسفانه نه از آمدن قاضي خبري شد و نه ماموران بازداشتگاه پاسخ صحيح به آنان دادند. گاهي مي گفتند دستگيرشدگان را به اوين مي فرستند و در دادسراي اوين به وضعيتشان رسيدگي مي شود،‌گاهي مي گفتند به دادگاه انقلاب مي فرستند و شما مي توانيد به آنجا برويد. خلاصه تا ساعت 12:30 که اين مطلب را مي نويسم هنوز همچنان خانواده ها بلاتکليف و نگران پشت در وزراء جمع شده اند. جالب اينجاست که ماموران بازداشتگاه به جاي پاسخگويي به خانواده ها فقط نگران تجمع آنان در پشت در بازداشتگاه بودند.
ما مادران عزادار ضمن اينکه خواهان آزادي بي قيد و شرط بازداشت شدگان هستيم . همچنين مصرانه از مسئولين مي خواهيم که پاسخگوي اين اعمال غيرقانوني خود از گرفتن بدون دليل و نگه داشتن بدون دليل و جواب ندادن به خانواده ها باشند.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید