گزارش گردهمایی مادران عزادار رشت، شنبه 23 آبان

امروز شنبه 23 آبان، مادران عزادار رشت به سیاق چند ماه گذشته در پارک توحید رشت گرد هم امدند تا یاد کشته شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر را گرامی بدارند.
مادران عزادار رشت در حالی که سرود زیبای همراه شو عزیز را می خواندند به راهپیمایی جمعی در پارک پرداختند و با حاضران و رهگذران به گفتگو نشستند و از اهداف و برنامه های مادران عزادار گفتند.
شایان گفتن است استقبال از این تجمع هر بار بیش از پیش می شود و این خود نشانه همگانی شدن پیام و خواست مادران عزادار رشت است.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید