شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران: انتخابات دزدان و جلادان حکومت اسلامی را تحریم کنید!

 


انگشتان خود را در خون جوانان فرو نکنید!

نه به اعدام جوانان و نه به زندان و شکنجه!

جنبش زن زندگی آزادی، مرگ مهسا امینی و هزاران جان های شیفته را فراموش نکنیم.

با تحریم و نه به انتخابات، برای خوشبختی و آینده فرزندانمان در کنار مردم بایستیم.

به دزدی ها و فساد سردمداران و به ویرانی و ورشکستکی کشور رای ندهیم.

با رای ندادن خود، رژیم دیکتاتوری را به زانو درآورده و به سوی نابودی بکشانیم.

ما هم به مانند بسیاری از کنشگران مدنی و طرفداران عدالت اجتماعی و برقراری دموکراسی در ایران از جمله، خانم نرگس محمدی می گوییم: «جمهوری اسلامی با سرکوب‌های بی‌رحمانه و وحشیانه، کشتار جوانان در خیابان‌ها و پای چوبه های دار و زندان و شکنجه زنان و مردان، سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی است.

شرکت در انتخابات بی اخلاقی است.»! 

شرکت در انتخابات نمایشی و فرمایشی رژیم ضد بشری حکومت اسلامی، به معنای تایید کشتار جوانان، زندانی شدن و شکنجه هزاران نفر است.

ما نباید فقط به تحریم انتخابات بسنده کنیم، بلکه برای خشکاندن ریشه استبداد و پایان دادن به اعدام ها و برای آزادی همه زندانیان دست به دست هم دهیم.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

۸ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۲۴

امضاکنندگان:

۱  – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۲  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۳  – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

۴  – انجمن زنان پرتو

۵  – بنیاد اسماعیل خویی

۶  – حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

۷  – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۸ – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۹  – جمعیت ایرانى حقوق بشر – شمال کالیفرنیا

۱۰- زنان برای آزادی و برابری پایدار

۱۱- فدراسیون اروپرس

۱۲- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۳- کارزار حقوق بشر برای ایران

۱۴- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۵- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۱۷- کمیته نه به جمهوری اسلامی – اورنج کانتی

۱۸- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۹- مادران پارک لاله – دورتموند

۲۰- مادران صلح مونترال

۲۱- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۲- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

۲۳- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید