حضور خانواده های دادخواه بر مزار عزیزانشان در گلزار خاوران

برگرفته از کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری»

خبر

صبح جمعه ۶ بهمن جمعی از خانواده های خاوران برای بزرگداشت یاد عزیزان خود بر سر مزار عزیزان خود در خاوران حاضر شدند.

گرچه نگهبان با دستور مقامات امنیتی در ورودی خاوران اجازه بردن گل به داخل را نمی داد، برخی از خانواده ها توانستند شاخه ها و برگچه های سرگل را داخل کیف های خود و به طور پنهانی به داخل بیاورند و مزار عزیزان خود را گل باران کنند.

در سالگرد اعدام زنده یادان بهروز جهاندار و علیرضا سپاسی آشتیانی در بهمن ۱۳۶۰، خانواده ها با گل باران مزار آنان و خواندن سرود یاد آنان گرامی داشتند.

همچنین خانواده های خاوران از شدت گرفتن اعدام مخالفان سیاسی ابراز نگرانی و خشم و نفرت خود را نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام ابراز و با خانواده های مخالفان سیاسی اعدام شده در روزهای اخیر و برهه های مختلف حاکمیت اسلامی ابراز همدردی می کردند.

همچنین به رغم مخالفت خانواده های بهایی و اعتراض خانواده های خاوران دفن درگذشتگان بهایی در خاوران ادامه دارد. در قطعه مربوط به گورهای دسته جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان ۶۷ یک ردیف کامل از درگذشتگان بهایی پر شده و ردیف دوم کنده و آماده شده است. این روند چیزی جز تلاش جمهوری اسلامی برای پاک کردن آثار جنایت خود در دهه ۶۰ به ویژه تابستان ۶۷ نیست و بارها خانواده های دادخواه خاوران در مورد آن هشدار داده و آن را محکوم کرده اند.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۶ بهمن ۱۴۰۲


Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید