آذر از راه رسید


هنوز فریاد درد آلود آبان  درکوچه های شهر جاریست

که آذر ازراه می رسد 

با رنجنامه ساک های بی مسافر

مرا در سکوت یک شب سرد

در خود می پیچاند

وچون بختک سینه ام را می فشارد

وخواب را از چشمان ام می رباید


شفق

Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید