گزارش یک بازنشسته از تجمع ۲۶ آبان تهران

برگرفته از کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران

امروز ۲۶ بهمن تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان در اقصی نقاط کشور از جمله تهران، اصفهان، کرج، مشهد، تبریز، کرمانشاه، اراک، سنندج، شیراز، نیشابور، لرستان، خرم آباد، اهواز ، بجنورد ، ایلام ، کرمان ، اردبیل ، شوش دانیال ، زنجان و... یکی از پر شور ترین تجمعات در سال ۹۹ بود.
در تهران مقابل مجلس خیل جمعیت معترض و مقاوم تن به هیچ یاوه گویی ندادند.
تجمع کنندگان خشمگین ، علیه تبعیض، دروغگویی و وعده های بی پایه و اساس متولیان امر، مرتبا شعار میدادند:
-اینهمه بیعدالتی هرگز ندیده ملتی
-کشتی بازنشسته چرا به گل نشسته؟
-دولت خیانت میکند. مجلس حمایت میکند 
-بازنشستگان اتحاد اتحاد، تهرانی شهرستان اتحاد اتحاد.
-زحمتکشان بیدارند از تبعیض بیزارند.
تمامی بازنشستگان از صندوقهای متفاوت، بر وحدت خود تاکید کردند.
بعد از گذشت بیش از دوساعت از تجمع بازنشستگان قصد راهپیمایی از مجلس بطرف سازمان برنامه و بودجه را داشتند که یکی از نمایندگان مجلس بیرون آمد و شروع به سخنرانی به دفاع از مجلسیان و مقصر نشان دادن روحانی نمود؛ اما بازنشستگان با هوشیاری تمام مانع سخنرانی او شدند و شعار دادند:
-دولت خیانت میکند مجلس حمایت میکند.
-مجلس ؛ دولت/ بس است فریب ملت
سپس جمعیت بطرف ساختمان برنامه و بودجه براه افتاد و در مسیر خود شعار میداد و با مشت گره کرده بطرف مجلسیان که از پنجره ها ناظر بودند ، همچنان شعار میدادند.
در مقابل برنامه و بودجه هم با شعار نوبخت بیا بیرون و ...اینهمه بیعدالتی ...
و....صندوق بازنشسته... خیابان را از آن خود کردند.
شعار "تنها کف خیابون بدست میاد حقمون" در پایان تجمع تکرار و تکرار شد و
تا حق خود نگیریم / آروم نمی نشینیم

شورای بازنشستگان ایران
@Shbazneshasteganir
Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید