تشدید سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی - عقیدتی در شرایط مرگ بار کرونا

 

هموطنان، فعالان سیاسیمدنی، مدافعان حقوق بشر در ایران و خارج از کشور

ویروس ۴۲ ساله جمهوری اسلامی ایران، و ویروس یک ساله کرونا، دست در دست هم داده‌اند و هر روزه جان بسیاری از مردم ایران را می گیرندامید آن داریم که با نگاهی اجتماعی به حل بحران پاندمی کرونا و با تکیه بر دانش بشری و با کمک کادرهای مسئول درمانیبهداشتی، بتوانیم به زودی بر کابوس مرگ بار کرونا در جهان چیره شویماما برای رهائی از ویروس کشنده ی حکومت فاشیستیمذهبی ایران که ۴۲ سال است به جان مردم ایران افتاده است و سایه مرگ بار آن هر روز سنگین‌ و سنگین تر می شود، چه باید کرد؟ آیا برای مقابله با این ویروس کشنده راهی جر از این هست که جنبش های مستقل و مردمی در ایران با همدیگر متحد شده و قدرت مند شوند تا بتوانند در برابر این ویروس کشنده و خطرناک دوام بیاورندما بر این باوریم که اگر قدرتی یکپارچه شویم و به حرکت در بیاییم، می‌توانیم این وضعیت ناعادلانه را دگرگون سازیم.

برخلاف روش همه رژیم های دیکتاتور که در مواجهه با بحران، کمی به مردم روی خوش نشان می دهند تا بحران را از سر بگذرانند، حکومت اسلامی ایران نه تنها هر روزه فشار اقتصادی و اجتماعی بیشتری به مردم می‌آورد، بلکه با فعالان سیاسیمدنی و آزادی خواهان هم وحشیانه تر برخورد می کند، زیرا در بحران های عمیق ساختاری غرق شده است و راهی جز سرکوب نمی شناسدطبق گزارش هائی که کنشگران سیاسی و مدافعان حقوق بشر در ایران می دهند، در هفته های اخیر جمهوری اسلامی اعدام و سرکوب و فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی را در سراسر ایران و به ویژه در استان های کردستان و خوزستان و بلوچستان تشدید کرده است.

کینه و دشمنی و کشتار اقوام مختلف ایرانی از نخستین روزهای تأسیس جمهوری اسلامی آغاز شد و امروزه نیز به اشکال مختلف ادامه دارد و حتی از کشتن کولبرها در کردستان با اتهامات واهی دریغ نمی کنندعلیه این جنایات و توحش حکومت اسلامی ایران به پا خیزیم و فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر را در سرتاسر دنیا برای دفاع از حقوق پایمال شده مردم ایران و دفاع از زندانیان سیاسیعقیدتی و محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی فرا بخوانیم.

ما امضا کنندگان این بیانیه از تمام فعالان سیاسی و مدنی و گروههای ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر در سرتاسر جهان می خواهیم که بر درخواست اعزام نماینده ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران تأکید کنندما همچنین خواهان تشکیل یک هیأت تحقیق و بررسی مرکب از حقوقدانان بین‌المللی، خانواده‌های آسیب دیده و کارشناسان حقوق بشر برای گردآوری انبوه اسناد و مدارکی که بیانگر جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی است را در دستور فعالیت خود قراردهندما دادخواهان و مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور وظیفه داریم که همراه و هم پای خانوادهها،‌ دادخواه تمام جنایات و آدمکشی های جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز باشیم، ما وظیفه داریم برای آزادی بی قید و شرط زنان و مردان آزاده ای که به اسارت حکومت جهل و جنایت در آمده و به مرگ تدریجی محکوم شده اند، متحداًنه مبارزه کنیمصدای متحد و رسای ما فعالان سیاسیمدنی و گروه‌های مدافع حقوق بشر در خارج از کشور، می تواند جهانیان را نسبت به وضعیت اسفبار نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران حساس نماید.


شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

فوریه ۲۰۲۱ برابر با بهمن ۱۳۹۹

امضاء:

۱ انجمن زنان ایرانی مونترال

۲ انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳ انجمن جمهوریخواهان ایران پاریس

۴ بنیاد اسماعیل خویی

۵ مادران پارک لاله ایران

۶ مادران پارک لاله دورتموند

۷ حامیان مادران پارک لاله هامبورگ

۸ حامیان مادران پارک لاله فرزنو

۹ حامیان بیانیه ۱۴ جنوب کالیفرنیا

۱۰حامیان بیانیه ۱۴ لوس آنجلس

۱۱حامیان بیانیه ۱۴ هلند

۱۲حامیان بیانیه ۱۴ سوئد

۱۳حامیان بیانیه ۱۴ کانادا

۱۴شبکه همبستگی ملی فرزنو کالیفرنیا

۱۵فدراسیون اروپرس

۱۶کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۷کمیته همبستگی برای حقوق بشر درایران نروژ

۱۸کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران شیکاگو

۱۹کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی پاریس

۲۰کمیته حمایت از بیانیه ۱۴ و کارزار

۲۱کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۲۲مادران صلح مونترال

۲۳همبستگی برای حقوق بشر در ایران کلگری

۲۴همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) - مونترال

۲۵- انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران /هامبورگ
۲۶- انجمن جمهوری‌خواهان آلمان و هلند
۲۷- کمیته دفاع از حقوق بشر /هجا 

--
Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید