فراخوان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت کارگران هفت تپه را محکوم می کنیم

و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شده گان هستیم


چهار شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۰۴ نوامبر ۲۰۲۰

عصرنومردم عزیز ایران! آزادیخواهان! بشردوستان! حامیان حقوق کار گران

از روز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹ چهار نفر از کارگران نیشکر هفت تپه به نام های، حیوری، عباسی منجزی، یوسف بهمنی و حمید ممبینی بازداشت شده اند. این کارگران را به زندان دزفول منتقل کرده اند. اسدبیگی مدیرعامل سابق هفت تپه که پرونده فساد مالی و غارت ارزی او در دادگاه فاش شده و خلع ید او از شعارهای اصلی کارگران هفت تپه است در یادداشتی با امضای «مدیرعامل» با استناد به «قوانین جاری کشور» تهدید کرده که بازداشت شده گان باید به «سزای اعمال» خود برسند.

با حمایت آشکار قضایی از این تهدیدات اسدبیگی، شعار «دزد آزاد، کارگر زندانی» تبدیل شده به دزد آزاد و شاکی، کارگر اسیر و متشاکی. اقدام قوه قضایی جایگاه قانون و شان مذاکره نمایندگان مجلس با نمایندگان کارگران هفت تپه و سرنوشت وعده ها و حرف های آنان را هم بار دیگر به طور عملی به عموم کارگران نشان داده است. مطالبات برحق کارگران را نمی دهند؛ در عوض آنان را به تحریک فردی که خود به فسادش اذعان دارند راهی زندان می کنند.

کارگران فقط با تکیه بر نیروی خود و حمایت و همبستگی همسرنوشتان شان می توانند مطالبات شان را پیگیری کنند. کارگران بازداشتی هیچ جرمی مرتکب نشده اند و فقط به خاطر حق خواهی صنفی و حمایت از همکاران شان دستگیر و زندانی شده اند.

مردم عزیز ایران! آزادیخواهان! بشردوستان! حامیان حقوق کار!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه؛ ضمن محکوم کردن برخورد امنیتی و قضایی با مطالبات کارگران هفت تپه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران بازداشتی هفت تپه، خاتمه دادن به برخوردهای امنیتی، ابطال پرونده سازی های تاکنونی و اجرای مطالبات کارگران شده از اینرو همگان را به حمایت متشکل از این فراخوان دعوت می کنیم.

سه شنبه /۱۳/ابان/۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

.........................................................

ما امضاء کننده گان ؛ ضمن حمایت از مطالبات تاکنونی کارگران هفت تپه، خواستارآزادی بی قید وشرط کارگران زندانی هفت تپه می باشیم!

تشکل های کارگری و نهادهای فرهنگی و اجتماعی، مدافعین حقوق کارگران با حمایت از فراخوان عام، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، هم صدا با آنان ؛ ضمن محکوم کردن برخورد امنیتی و قضایی با مطالبات کارگران هفت تپه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران بازداشتی هفت تپه، (مسعود حیوری ، عباسی منجزی ، یوسف بهمنی و حمید مبینی ) و خاتمه دادن به برخوردهای امنیتی، ابطال پرونده سازی های تاکنونی و اجرای مطالبات کارگران هفت تپه می باشیم !

اسامی حمایت کننده تشکل های کارگری و نهادهای فرهنگی واجتماعی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
اتحاد بازنشستگان
گروه اتحاد بازنشستگان
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس
اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
انجمن‌ پناهندگان ایرانی گوتنبرگ/سوئد
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران- پاریس
انجمن روناک - زنان شرق کردستان
انجمن سوسیالیستهای سوئد
انجمن حقوق بشر و دمکراسی در ایران- هامبورگ
انجمن فرهنگی کوشا - گوتنبرگ
ایران آزاد - کانون حمایت از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی - آلمان
بنياد اسماعيل خویي
بنیاد هنر و ادبیات – گوتنبرگ
پلاتفرم دمکراتیک ایران- استکهلم
آلترناتیو سوسیالیستی ایران- لندن
فدراسیون اروپرس- بلژیک
حامیان مادران پارک‌لاله - استکهلم
حزب آزادي و رفاه ايرانيان
جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان گوتنبرگ - سوئد
رادیو پیام کانادا
شورای هماهنگی علیه کشتارهای جمهوری اسلامی ( فریاد خاوران)
ورای همبستگی ایرانیان با روژاوا- استکهلم
شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران- لندن
شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه
شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
زنان مستقل کلن- آلمان
کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی- آمریکا
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی- برلین
کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست- هانوفر
کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران- فرانکفورت
کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ
کمیته همبستگی کارگران ایران - سوئد
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران- برلین
کنشگران‌آزادی- لس آنجلس
کنشگران سیاسی ایران لس آنجلس- آمریکا
مرکز فرهنگی – اجتماعی اندیشه – گوتنبرگ (سوئد)
همبستگی با مبارزات مردم ایرام- سوئیس
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس
هیئت موسس کانون پناهندگان ایرانی در یونان- آتن

امضاء کنندگان اشخاص به ترتیب حروف الفبا:

آرزو رمضان نژاد - آرزو ناهید- آرش آهنی، فعال سیاسی- آرش کمانگر- آذر حضرتی - آمادور نویدی، وبلاگنویس و مترجم- آینده ازاد- ابراهیم آوخ - کنشگر سیاسی- ابراهیم دینخواه - ابراهیم پویان - ابوالفضل اردوخانی- احترام عبدوس - احسان ثابت- احمد دیناروند- احمد زاهدی لنگرودی- احمدرضا موید محسنی ، هنرمند و فعال سیاسی- گوتنبرگ (سوئد)- احمد عزیزپور، فعال سیاسی - اردشیر نظری- اردشیر محسنی- احسان حقیقی نژاد- اسماعیل صفرزادە - اعظم خوش‌سیما- اصغرایزدی -اکبری- آسو سهامی، فعال سیاسی - افسانه افرازه - افسانه عنایتی - افسانه نوروزی - اکبر دیلمی- اکبر سوری - اکبر صالح نژاد - اکبر کریمیان، فعال حقوق بشر- امید محمدیه مدافع حقوق بشر و پناهندگان- امیر بابلیان- امیرجواهری لنگرودی عضو کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ - امیر شایان - انور ستاری - ایران احمدی- ایمان حیدری،مدافع حقوق بشرو پناهندگی- امین بیات ، فعال سیاسی

ب:

باقر ابراهیم زاده، زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی- باهره علمداری - برزو فولادوند- بدری حوریزاد - بنفشه کریم زاده : وبلاگ نویس و فعال حقوق زنان پناهجو در ترکیه- بیژن خوزستانی- بیژن قهرمانی - بهار حدیدی - بهاره سلكي ، فعال جنبش زنان و مدافع حقوق پناهندگی - بهدخت دانشور- بهزاد کریمی- بهروز جلالی - بهروز خلیق - بهروزسورن ،روزنامه نگار- بهرورعارفی- بهروز فراهانی - بهزاد سهرابی - بهروز پیله‌ور- بهزاد بارخدایی- بهنام چنگانی، فعال سیاسی- بهرام سلطانی، فعال حقوق بشر- بهرام رحمانی، نویسنده و روزنامه نگار - بهمن توتونچی روزنامه نگاروسردبیرهفته نامه توقیف شده کرفتو- بیژن سعید پور، کنشگر سیاسی

پ:

پردل زارع، فعال سیاسی وحقوق پناهجوی- پری اسدی - پروانه بکاه عضو هیات رئیسه حزب چپ آلمان - هانوفر- پروانه مداح راد- پرویز جواهری- پرویز رستمی- پروین ریاحی، فعال جنبش زنان- پروین محسن - پروین ملک- پرویز میرمکری، شاعر- پویا یوسفی- پیروز زورچنگ، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق -

ت:

تراب ثالث- ترانه راد - تهمینه بقائی- تقی رزم جو- تقی روزبه، تحلیگر سیاسی- تقی ریاحی لنگرودی- توفیق محمدی

ث:

ثریا فتاحی ، فعال سیاسی- ثریا قبادی - ثریا چیت ساز - پریچهر نعمانی-

ج:

جبار دوستی - جعفر حسین زادە، فعال سیاسی - جلال نادری- جلیل حسینی- جمشید صفاپور، فعال کارگری- جمشید گوی‌آبادی- جمیله حیدری- جمیله خانگلدی جمیله روحزنده- جوانشیر بذله‌گو- فعال سیاسی - جهان برجیان-

ح:

ح ریاحی ، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق- حسن عزیزی، مترجم- حسن نائب هاشم - حسین سعدی شیرازی- حسین سعدی- حسن گلشاهی - حسین پورجانکی - حسین نقی پور، فعال سیاسی و رسانه ای - حسین موسوی - حسین غلامی - حمید احمد زادە - حمیدرضا رحیمی ، شاعر و طنزپرداز- حمید موسوی پوراصل - حمید نوشادی

خ:

خسرو بختیاری- خسرو آهنگر- خلیفه شهریار- خلیفه موسوی

د:

داوود داوودی - داوود احمد لو، فعال حقوق بشر -

ر:

راحله راحمی‌پور - راحله طارائی - رسول شوکتی- روح الله مردانی - روشنک پازوکی - روزا روزبهان - رویا دارابی- رفعت رنجبران لنگرودی- رحیم امیری- رحیم استخری- رشید محمدی، هنرمندوبازیگرتئاتر پناهجو درآلمان- رضا بی شتاب ، شاعر- رضا سپیدرودی- رضا رئیس دانا- رضا کافی (کنشگر سیاسی)- رضا محمدی- رنجبر فکری ، مدافع حقوق بشر پناهندگان

ز:

زانیارسهرابی- زری شمس- زهرا تحویلیان- زهراسادات ابراهیمی - زهرا سلطانی- زهرا رفیعی-

ژ:

ژاله روحزاد- ژاله سهند، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

س:

سارا فرزاد،روزنامه نگار - سرور پورآذر - سجاد رضوی - سحر احمدی - سحر صبا- سولماز مظاهری - سیاوش محمودی- سعید تقوی- سعید آرمان- سعید اوحدی- سعید اویسی - سعید حمید بیگی - سعید رحیمی - سعیده مشیدی ، فعال سیاسی - سیامک انصاری- سیامک سلطانی- سیامک جهان‌بخش - سیامک قبادی- سینا مهدویان وکیل و فعال حقوق بشر و مدافع حقوق پناهندگی - سوسن شهبازی - سهیلا لیندهورست- سهیلا ساده - سهیلا کریمی- سهیلا گلشاهی- سياوش عبقري، کنشگر سیاسی و استاد دانشگاه- سیامک مؤیدزاده - عضو نهادهای همبستگی با کارگران ایران - خارج کشور - سیروان عنایتی ، روزنامه نگار مقیم آریزونا - آمریکا- سیروان منصوری روزنامه نگار و مدیر سایت پناهندگی هانا - پناهنده در ترکیه

ش:

شاهین کاظمی- شکور بابا زاده- شورفا علوی - شهلا عبقري، کنشگرسیاسی و استاد دانشگاه- شهلا مسافر- شیرین احمدی سروستانی، شاعر پناهجو در ترکیه- شهین نژادوندی-

ص:

صادق افروز- صادق کار- صادق ناحومی ، فعال سیاسی - صدیق جهانی – فعال کارگری- صمد (علی پورنقوی)-

ط:

طلا ابراهیمی - طاهره لامعی- طوبی مرادی-

ع:

عاطفه لامعی - عالیه اقدام دوست - عالیه امیری - عالم جوادی - عباس تکلو بیغش، فعال سیاسی- عزیزسادات رضوی - عشرت بستجانی - علی امیدواران - علی پیچگاه، فعال کارگری درتبعید- عسکر شیرین بلاغی - علی اعتدالی، کنشگر سیاسی - - علی ستاری، فعال سیاسی ـ علی دماوندی، فعال سیاسی ورسانه ای - علی کارگران- علی کلایی - علی رسولی- علی فیاض- علیرضا گلی- عین‌الله رحیمی‌نژاد-

غ:

غلامرضا تقی خواهان - غلام عسگری – فعال کارگری در تبعید- غلام نادریان

ف:

فاطمه ابوالحسنی - فاطمه رضائی- فاطمه سبحانی، فعال حقوق زنان- فتح الله خلیلی ، عضو انجمن پناهندگان گوتنبرگ - فرشاد مرادی، فعال سیاسی- فردوس جمشیدی رودباری - فرزانه راجی - فرزانه حسینی- فرناز رحمانی - فرحناز قراخانی- فرخ حجیدری- فرخ قهرمانی- فرخ کابلیان- فرود سیاوش پور- فریبا ثابت، فعال جنبش زنان - فریبا مخبر - فریبا معمایی - فریبرز مهران ادیب - فرید اشکان - فرید مهران ادیب- فریده کریمی‌پور - فریده مرادی،فعال سیاسی - فرهاد دانشور- فرهنگ طاولی- فخری سجادی - فیروزه راد- فیروزه علی پور، فعال سیاسی- فهیمه بادکوبه

ک:

کامبیز گیلانی ، شاعر- کامبیز فاتحی ، محقق محیط زیست - پناهجو در آلمان کامران الوند، فعال سیاسی - کاووس بهزادی، مترجم- کریم منیری - کیتاش شمس، کنشگر سیاسی - کیوان یزدانی - کیومرث دوستی-

گ:

گلی رسولی-

ل:

لنا هاشمی - لیلا محمد قلی خانی، فعال سیاسی- لیلا کرم‌بستی- لیدا تورتیر-

م:

مجید دارابیگی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی دو رژیم- محبوبه جاهدی فر، فعال سیاسی - محسن رضوانی- محمد اعظمی - محمد الماسی - محمد تجلی‌جو لنگرودی - محمد حسین یحیایی - محمد سامی - محمدحسن پوره - محمدرضا روحانی، وکیل سابق دادگستری- محمدرضا خلوتی - محمدرضا جیحون‌آبادی- محمد رضا هادی پور،عضوانجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ - محمد ذلالی، فعال سیاسی- محمد عزیزی - محمود آشوری، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق- محمود علیزادە لسانی- مجید مشیدی - مسعود سفری - مسعود فتحی- مرجان داوودی - مرتضی احمدی - مرتضی خانیان- مرتضی نیکی- مریم پورتنگستانی - مریم مراد عظیمی ، فعال اجتماعی- سطوت - مریم طالبی- مریم عینی - مریم محسنی فعال کارگری - مریم عظیمی - مریم امانی - مرضیه جوان- مجتبی نظری- مجید تمجیدی- مجید عبدالرحیم پور - ملوک نریمانی - منوچهر تقوی بیات- منوچهر گلشن - منوچهر مقصود نیا- منصور منصورنژاد - منصوره بهکیش - منصوره کاظمی - منیره برادران- منیره حقیقی - منیژه آزادی - منیژه خانگلدی - منیژه شمس- مهر آفاق مقیمی نیاکی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی- مهرانگیز دابوئی - مهرداد بهار آرا- مهری پاکیزاد - مهری حبیبی - مهدی اخوان - مهدی پرویز - مهدی صفری، فعال سیاسی حقوق بشر - مهوش رشیدی، مدافع حقوق بشر و پناهندگان - مهین کارگشا - مهتاب سرابی- میترا ابراهیمی - میلا مسافر- مینو همیلی ، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق- مینا انتظاری- مینو خدیو-

و:

وحید میرشکار- وهاب انصاری

ن:

نادر ثانی – تحلیلگر سیاسی و آموزگار- ناهید ایرانپور- ناهید پیغمبری- ندا فرخ ، فعال حقوق بشر

- نسرین احمدی- نسرین واقعی ، فعال سیاسی - نسترن بزازی- نقی ریاحی لنگرودی- ناصر غفرانی فر هنرمند تاتر- ناصر نادری- نیکی میرزایی شاعر،فعال فرهن ندا نوآور، فعال حقوق بشرو اجتماعی - نیکو نیکوکار- نرگس شریفی- نرگس جوانبخت- نوش افرین جعفری، مدافع حقوق بشر و پناهندگان-

ه:

هوشنگ دیناروند- هوزان خالدیان، کاریکاتوریست پناهجو در آلمان- هدایت غلامی

ی:

یاسمین میظر - یداله بلدی - یوسف آبخون

..............................................

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

................................................................................................

اعلامیه حمایتی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

بازداشت چهار تن از نمایندگان کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت‌تپه را محکوم می‌کنیم

در حالی چهار نماینده کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بازداشت شده‌اند که پس از اعتصابات و اعتراضات دو ساله اخیر کارگران در این شرکت نسبت به خصوصی‌سازی شرکت و عدم پرداخت حقوق کارگران، مسئولان رسیدگی کننده، اعلام به خلع ید بخش خصوصی از نیشکر هفت‌تپه کرده‌اند. اما با این‌ وجود اقدامی برای خلع ید بخش خصوصی صورت نگرفته و بخش خصوصی فاسد در هفت‌تپه فشار و توطئه علیه نمایندگان کارگران را افزایش داده است.

در تازه‌ترین توطئه، با شکایت کارفرما، پلیس در روز پنج‌شنبه ۸ آبان با خشونت به خانه‌های چهار تن از نمایندگان کارگران به نام‌های ابراهیم عباسی، حمید ممبینی، مسعود حیوری و یوسف بهمنی هجوم برده و آنان را بازداشت کرده است و با اطاله رسیدگی در مرجع قضایی آنان به زندان دزفول منتقل شده و همچنان دربند هستند و طبق اخبار منتشر شده کارگران در اعتراض به این روند ناعادلانه اعتصاب غذا کرده‌اند. این رویه‌‌ای است که پیشتر بسیار در مورد کارگران حق‌طلب بکار برده شده است اما با وجود اثبات رانت خواری و اختلاس اسدبیگی، وی همچنان نظیر سایر اختلاس‌گران عمده آزاد است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت این کارگران را قویا محکوم می‌کند و اعلام می‌دارد تجربه ثابت کرده است، ایجاد رعب وحشت، تهدید و اخراج و بازداشت و زندان هرگز نمی‌تواند صدای کارگران معترض را خاموش کند این سندیکا ضمن برسمیت شناختن حق اعتراض و اعتصاب از خواسته‌ها و مطالبات عقب افتاده کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت می‌کند و خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان و بازگشت بکار کارگران اخراجی می‌باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۳ آبان ۱۳۹۹
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید