زخم آبان

در تنهایی افکارم
در یک شب سرد پاییز
در خیابانی تاریک و بلند
با سنگ فرش هایی خشکیده از خون
و بارانی که نم نمک می بارد

در غوغای افکارم
می رسم به نیزاری خفته در خون
خشکیده از آتش سرب
و سکوت است، سکوت
با ضجه های درد الود

سکوت شب را می شکند؛
پژواک دهشتناک ضربه باتون
بر کرکره دکان های بسته
از آتش خشم

و فریاد دردالود مادری
در جستجوی دستان رها شده پسر
و فریاد خشم جوانی 
که من هم فرزند کسی هستم
و برای نان جان دادم 

و نگاه خسته سربازی
در همهمه این همه درد
و فرمان آتش

باران می بارد 
شاید سیلی در راه است
سیلی که خواهد شست 

روزی زخم آبان را

شفق/ یکی از مادران پارک لاله ایران
۳۰ آبان ۹۹
Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید