از آبان می گویم!


از کدامین آبان، از همان آبانی که وارث شهریور خونین شد. 
از همان آبانی که قصه گوی تیر و خرداد شد.
از همان ۵ روز آبان ۹۸ که به جای نان، گلوله دادند.‌ 
از همان آبانی که سنگ فرش خیابان ها سرخ رنگ شد.
از همان آبانی که آتش به جان نیزارها زدند.
من از همان آبان حرف می زنم. 
از جان پدر کجاستی و جان مادر کجاستی.
از همان آبان که فریاد زدم من هم فرزند کسی هستم. 
آن آبان را می شناسی؟
من فریاد خاموش همان آبانم. 

فراموشم نکن

شفق/ یکی از مادران پارک لاله ایران
۲۲ آبان ۹۹
Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید