اعدام نکنید!وقتی گل سرخ را سر بریدند،
وقتی سروهای ایستاده را شکستند،
شقایق جامه درید و پرپر شد.
شمعدانی در قاب پنجره گریست.
محبوب شب از شب گریزان شد.

دیگر بس است:
بگذارید یاسها بر دیوار بمانند.
پای تان را از گلویمان بردارید،
بگذارید نفس بکشیم،
نفسمان را قطع نکنید،
اعدامشان نکنید،
که تاریخ بیکار نمی ماند.

شفق/ یکی از مادران پارک لاله ایران
۹ مرداد ۱۳۹۹

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید