محمود صالحی : از همه افراد زندانی، بخصوص کارگران تقاضامندم خاطرات بازداشت و برخورد های مسئولان امنیتی را مکتوب و در اختیار جامعه قرار دهند.


برگرفته از سایت اخبار روز
دوشنبه  ۱۷ دی ۱٣۹۷ -  ۷ ژانويه ۲۰۱۹

‍ محمود صالحی از رهبران شناخته شده جنبش کارگری ایران از شکنجه کارگران زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی سخن می گوید.

خطاب به چند نفر از نمایندگان مجلس و علی اکبرگرجی ازندریانی.

بعد از انتشار نامه اسماعیل بخشی در مورد شکنجه در زمان بازداشت. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای احکام قانون اساسی رئیس جمهوری سخنانی ایراد کردند که اسماعیل بخشی می تواند از طریق شکایت به مراجع صالحه مورد شکنجه را پیگیری کند.
آقایان محترم به نظر شماها مراجع صالحه در کشور ما کدام ها هستند؟ شما ها که نماینده مجلس هستید تنها در داخل مجلس مصونیت دارید و خارج از چهار دیواری مجلس هر صحبتی بکنید جرم محسوب می شود و بعد از پایان دوره نمایندگی بازداشت و زندانی خواهید شد.
شخصا" در سال ۱٣۹۴ در بازداشتگاه مخوف اداره اطلاعات سنندج به دلیل اینکه مسئول بازداشتگاه داروهای مورد نیاز من را به مدت ٣۲ ساعت قطع کرد هر دو کلیه خود را از دست دادم. وقتی در بیمارستان توحید سنندج جهت دیالیز بستری شدم. یکی از مسئولان وزارت اطلاعات بنام آقای دادگر نزد من آمد و ضمن معذرت خواهی از من، اظهار نمود که از افسرنگهبان وقت که داروهای شما را قطع کرده و شما به این شکل کلیه های خود را از دست دادید؛ شکایت کردیم و پرونده قضایی برای او تشکیل دادیم. مطمئن باش، ایشان را به مرجع قضایی معرفی خواهیم کرد.
آقایان نماینده مجلس و آقای علی اکبر گرجی ازندریانی از آن روز تا این لحظه ۴۰ ماه گذشته ولی هنوز مراجع صالحه ای در کشور ما تاسیس نشده که به پرونده من رسیدگی کند. به نظر شماها این تعجب آور نیست که تا این لحظه هنوز به پرونده من که هر دو کلیه خود را در بازداشتگاه اداره اطلاعات از دست دادم و حتی خود مسئولان وزارت اطلاعات علیه افسر نگهبان وقت طرح دعوی کرده اند رسیدگی نشده.
هر چند من شکایت نکردم چون وقتی در مقابل قاضی قرار می گیرد. قاضی محترم از فرد شاکی شاهد می خواهد و یا مدارک پزشک قانونی . طبیعتا" هیچ کدام از زندانیانی که مورد شکنجه قرار گرفته باشند مدارکی دال بر شکنجه ندارند و یا شاهدی ندارند. بنابراین پرونده بعد از سالها سرگردانی مخدومه خواهد شد.
ما کسانی که مکررا" زندان و بازداشت را لمس کرده ایم ، این موضوع را به خوبی می دانیم. شما ها نیز با این اظهارات احساسی نمی توانید ما را از راهی که همان علنی کردند برخورد های غیر انسانی مسئولان امنیتی در زمان بازداشت علیه زندانیان صورت می گیرد باز بدارید. شما ها فکر می کنید شکنجه تنها شکنجه فیزیکی است؟ آقایان محترم ده ها نوع شکنجه سفید در بازداشتگاه های مخوف اداره اطلاعات وجود دارد که شما حتی نمی توانید یک مورد آن را تحمل کنید.
در پایان از همه افراد زندانی، بخصوص کارگران تقاضامندم خاطرات بازداشت و برخورد های مسئولان امنیتی را مکتوب و در اختیار جامعه قرار دهند.

محمود صالحی
۱۷/۱۰/۹۷ سقز
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید