پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه


• شما سر افرازان جنبش کارگری ایران هستید، موج کم نظیری از اتحاد و همبستگی داخلی و بین المللی را رقم زدید و طبقه کارگر ایران را بیش از پیش به سوی اتحاد و همبستگی سراسری رهنمون کردید ...
برگرفته از سایت اخبار روز
دوشنبه  ۱۲ آذر ۱٣۹۷ -  ٣ دسامبر ۲۰۱٨


اخبار روز: اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه با دستگیری فعالین کارگری و تهدید و ایجاد شکاف بین کارگران به پایان رسید. اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون پایان اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بیانیه ای منتشر کرده است که در زیر می خوانید:


دیروز و در پی ۲٨ روز اعتصاب و ایستادگی کم نظیر کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و در حالی که در همان ساعات اولیه صبح جمعهایی از آنان در تلاش برای عزیمت به مقابل فرمانداری شوش بودند، صفی از ماشینهای دولتی شامل هیاتی مرکب از رئیس اداره کار، فرماندار، مدیر عامل تازه به منصب رسیده و اعوان و انصار کارفرما وارد شرکت شدند و با تکمیل سیکل سناریوی از پیش طراحی شده خود، در میان جمعیتی که پیشاپیش از تعدادی از کارگران بازنشسته، عوامل کارفرما و کارگران خسته از ادامه اعتصاب شکل گرفته بود حضور پیدا کردند و دست آخر در میان کف زدنهای این جمعیت حدودا چهار صد نفره، آژیر شروع بهره برداری را چندین بار به صدا در آوردند.

اما این طرف کارگران مصممی که سوار بر دو اتوبوس به عنوان صف اول اعتراض عازم فرمانداری بودند با قرار گرفتن در مقابل شرایط غیر مترقبه ای که با ورود صفی از ماشینهای هیات مسئولین شهری و عوامل کارفرما رخ داد متحیرانه ناظر پیاده شدن برخی از همکاران خود از اتوبوسها شدند و در خشمی جانگاه فرو رفتند.

دیگر کار از کار گذشته بود، قشون سرمایه و چپاول و غارت، از عوامل ریز و درشت کارفرما تا فرماندار و رئیس اداره کار و نهادهای امنیتی و قضائی در اتحادی نامقدس و مسلح به قدرت سرکوب و ارعاب و تطمیع، همگی در یک صف برای شکستن اعتصاب تدارک کامل دیده بودند.

آنان تدارک چنین روزی را از همان روزهای اول آغاز اعتصاب دیده بودند. قدم به قدم برای شکستن اعتصاب پیش آمدند. برای اختلاس گر ٨۰۰ میلیون دلاری شرایط ارسال پیام ویدئویی را تدارک دیدند، از اهواز برای ارعاب کارگران نیروهای گارد ویژه به شهر شوش گسیل کردند، ۲۰ نفر از نمایندگان و کارگران معترض را بازداشت کردند، باز هم برای قدرت نمائی نیروهای گارد ویژه استان لرستان را به شهر شوش گسیل کردند، اختلاس گر ٨۰۰ میلیون دلاری را آزاد کردند، برایش شرایط حضور در استانداری اهواز را تدارک دیدند، نماینده شوش و دزفول، حوزه علمیه شوش، امام جمعه و بسیج دانشجوئی دانشگاهها را وارد معرکه کردند، بذر توهم را در میان کارگران پاشیدند، دو ماه حقوق معوقه آنان را واریز کردند، بطور گسترده ای دست به تهدید و تطمیع کارگران معترض زدند، وعده و وعید دادند، مدیر تازه ای را با اختیارات تام منصوب کردند و دست آخر دیروز شرایط را برای زدن تیر خلاص به تن و جان خسته ی کارگرانی که ۲٨ روز تمام بطور بی وقفه ای در زیر موج سهمگینی از تهدید و ارعاب فریاد حق خواهی سر داده بودند، مناسب دیدند و هلهله کنان قبل از آنکه روح و روان فرسوده آنان به خود آید آژیر شروع بهره برداری را چندین بار به صدا در آوردند.

چیزی که دیروز سیاه ترین نماینده های سرمایه، سور و سات پیروزی را برای آن تدارک دیدند، به نمایش گذاشتن عریان ترین شکلی از تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی و ستم به هزاران کارگر رنجدیده شرکت نیشکر هفت تپه بود، کارگرانی که با دست خالی در اقدامی کم نظیر ۲٨ روز در برابر کل دم و دستگاه دولت سرمایه و مدافعان غارت و سرکوب ایستادگی کردند، آنان ۲٨ روز تمام زنجیرهای بردگی را از هم گستند و آبدیده شدند.

اینک کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، علیرغم پایان اعتصاب، دیگر آن کارگران قبل از اعتصاب نیستند، آن چیزی که دیروز کل دم و دستگاه دولت سرمایه و مدافعان غارت و سرکوب، برایش هلهله به پا کردند، چوبی دو سر باخت برای آنان و مارش پیروزی کارگران هفت تپه بود.

چرا که از این پس و بدنبال ۲٨ روز اعتصاب شکوهمند و ایستادگی کم نظیر کارگران، آنان یا باید درس عبرت گرفته باشند و حق و حقوق انسانی کارگران را رعایت کنند و یا اگر چنین نکنند از این پس در برابر کارگران آبدیده ای قرار خواهند گرفت که دیگر گسستن زنجیرها را آموخته و با کوهی از تجربه و آگاهی و پشتوانه ی عظیمی از حمایتهای داخلی و بین المللی، میتوانند و قادرند در اعتصابی دیگر، بطور قاطعانه ای پیروز بی برو و برگرد میدان شوند.


کارگران، یاران و هم طبقه ای هایمان در شرکت نیشکر هفت تپه

شما سر افرازان جنبش کارگری ایران هستید، شما با ۲٨ روز ایستادگی در برابر ستمگران، موج کم نظیری از اتحاد و همبستگی کارگران و افکار عمومی داخلی و بین المللی را رقم زدید و با اعتصاب خود طبقه کارگر ایران را بیش از پیش به سوی اتحاد و همبستگی سراسری رهنمون کردید. اعتصاب شما بیش از پیش، جنبش دانشجوئی و دیگر جنبشهای عدالت طلبانه و آزادیخواهانه را حول افق و آلترناتیو کارگری وارد میدان کرد.

نیازی به توضیح نیست که در پی پایان اعتصاب، کارفرما تلاش خواهد کرد این اتفاق کذائی و موقتی را به مثابه یک پیروزی برای خود به نمایش بگذارد تا قادر به پاشیدن تخم نفاق و نومیدی در میان ما کارگران بشود. به جز عوامل آشکار و پنهان جیره خوار کارفرما که شما آنان را می شناسید تمامی همکارانی که به ناچار با پایان اعتصاب موافقت کردند یاران ما هستند. دستان خود را صمیمانه تر از هر زمانی در دستان آنان بگذارید و متحد و یکپارچه اجازه ندهید پایان اعتصاب به تعرضی از سوی کارفرما علیه منافع ما کارگران تبدیل بشود.

آزادی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان یک اولویت مهم و حیاتی برای ما کارگران و نهادهای کارگری در سراسر کشور و در سطح بین المللی برای طبقه کارگر جهانی است. آنان تنها نیستند. پایان اعتصاب، پایانی برای رفقای در بندمان نیست بلکه هم برای آنان و هم برای ما آغازی نوین، آگاهانه و پیروزمندانه در مبارزات سخت و طاقت فرسائی است که از این پس پیش رو خواهیم داشت.

پایدار و پیروز باد هفت تپه
همبسته تر باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۱۲ آذر ماه ۱٣۹۷
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید