بیانیه ی شوراهای صنفی دانشجویان کشور در باره ی اعتصاب معلمان

  برگرفته از سایت اخبار روز 
پنج‌شنبه  ۲۴ آبان ۱٣۹۷ -  ۱۵ نوامبر ۲۰۱٨

پس از تحصن سراسری معلمان ایران در ۲۲ام مهر، به فاصله یکماه دومین تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان شریف امروز و فردا ۲۲ و ۲٣ آبان در مدارس سراسر کشور ادامه دارد. فرهنگیان ایران که برای سالها جلودار مبارزات و تلاشها جهت احقاق حقوق خود ، اصلاح سیستم آموزشی کشور و جلوگیری از نقض حقوق دانش آموزان و اقلیت ها و فرودستان بوده اند، اخیرا ضربات شلاق سرکوب و به بند کشیده شدن ، اخراج و تبعید را تند تر ، سخت تر و عمیق تر بر پیکره خویش میبینند اما همچنان بی محابا و البته سرشار از نجابت به رویارویی با آنچه اگاهانه ظلم در حق خود و فزرندان و آینده ایران یافته اند میپردازند. این فرهنگ سازان به درستی فریاد اعتراض خود را به نمایندگی از همه اهالی فرهنگ بر آورده اند:
۱.اعتراض به پولی سازی آموزش
۲.اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد
٣اعتراض به گرانی و تورم
۴.اعتراض به زندانی کردن معلمان
۵.اعتراض به نقض حق تحصیل رایگان و عمومی
۶.مطالبه مدارس امن و ایمن و استاندارد
۷.اعتراض به کاهش قدرت خرید معلمان در کنار سایر اقشار و جامعه
٨.مطالبه رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی
۹.دفاع از تحصن و تشکل یابی به عنوان یک حق مسلم
۱۰.اعتراض به غارت صندوق ذخیره فرهنگیان
۱۱.مطالبه بیمه فراگیر و کار آمد
۱۲.اعتراض به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
۱٣.اعتراض به طرح معلم تمام وقت
۱۴.اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی
۱۵.مطالبه آزادی معلمان در بند

معلمان ایران در دو روز اخیر محکم تر از گذشته همراه با هم صنفان در بند خود ، و همگام با هر وجدان بیدار و حق طلب دیگری ، صدای رسای خود را در اعتراض به حقوق مسلم خود و جامعه، از ابتدایی ترین آنها یعنی حق برخورداری از امکان زندگی شرافتمندانه و معیشت مناسب ، تا فراگیر ترین مطالبات، اعتراض به گرانی ها و تورم کاهش قدرت خرید اقشار جامعه به ویژه طبقات پایین برآورده اند. مطالبه ایشان از اساسی و قانونی ترین حقوق یعنی حق برخورداری از آموزش رایگان و برابر برای همه(اصل ٣۰ ام قانون اساسی) و حق تشکل یابی و اعتراض مسالمت آمیز(اصل ۲۷ام) تا اعتراض به غارت ها و تبعیض ها را در بر میگیرد.

ما دانش آموزان دیروز و دانشجویان امروز، هر لحظه بیش از پیش شاهد وارد آمدن زخم ها بر پیکره اصناف و اقشار جامعه هستیم و معلمان به راستی قشری شریف برای نمایاندن این زخم ها هستند. سرنوشت ما در این درد های مشترک به یکدیگر پیوند خورده است: کالایی سازی آموزش و بنگاه داری از آموزش عمومی تا آموزش عالی ، سرکوب فعالین صنفی و مدنی و برخورد های امنیتی و قهر امیز با اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز، عدم دادرسی عادلانه و سوگیری روند قضایی علیه دانشجویان و معلیمن فعال صنفی، سرکوب تشکل یابی مصرح در قانون اساسی کشور، چندپاره کردن احاد جامعه و ممنوعیت های گوناگون برای برخی اقلیت ها ، منع حق تحصیل و حق برخورداری از شغل و منزلت اجتماعی و ده ها درد و فریاد مشترک.
گرچه همگی از این بی عدالتی ها به ستوه آمده ایم، چنان گذشته، ما دانشجویان تا اخرین لحظه در کنار حق طلبی این قشر مظلوم و نستوه خواهیم ماند.

کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور همبستگی خود را با مطالبات به حق و صنفی معلمان و تحصن ایشان و مخالفت قاطع با هر گونه تضعیف نهاد های آموزشی و کالایی سازی و امنیتی کردن آموزش عالی و تعلیم و تربیت و تمام ساحت های آن اعلام میدارد.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور
۲۳ آبان ۹۷ 
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید