کارگران ایران در راه همبستگی طبقاتی

• در دو اجتماع هزاران نفری کارگران در اهواز و شوش، کارگران شعارهایی در همبستگی با اعتراضات یکدیگر را فریاد زدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه ای بر این همبستگی تاکید کرده است ...
برگرفته از سایت اخبار روز
پنج‌شنبه  ۲۴ آبان ۱٣۹۷ -  ۱۵ نوامبر ۲۰۱٨


روز چهارشنبه در دو اجتماع هزاران نفری کارگران در اهواز و شوش، کارگران شعارهایی در همبستگی با اعتراضات یکدیگر را فریاد زدند. «فولاد، هفت تپه، اتحاد، اتحاد»، یکی از این شعارها بود که بر اتحاد مبارزاتی کارگران تاکید می کرد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، پس از این تظاهرات در پیامی با عنوان «نان، کار، آزادی»، خطاب به کارگران گروه ملی فولاد اهواز بر این همبستگی طبقاتی تاکید کرد. متن این اطلاعیه را در زیر می خوانید:

نان، کار، آزادی 

کارگران هم زنجیران:
دیروز ۲۲ آبانماه کارگران فولاد اهواز در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود، در مقابل استانداری اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند.
کارگران مبارز فولاد اهواز با سر دادن شعار " فولاد هفت تپه اتحاد اتحاد" ضمن همبستگی از مبارزات کارگران هفت تپه ، اعلام داشتند که طبقه کارگر باید با اتحاد و با همبستگی طبقاتی در مقابل صاحبان سرمایه ایستادگی کنند.

کارگران هم زنجیر ؛
کارگران هفت تپه صدای همبستگی شما را شنیدند.
کارگران نیشکر هفت تپه هم به مانند شما کارگران فولاد اهواز، باور دارند که باید متحد شد و یکدل و یکصدا مشت ها را بر علیه این بی حقوقی ها گره کرد.
ما کارگران باید بتوانیم به مانند یک خانواده بزرگ کارگری، از خواست و مطالبات خود یک صدا، دست به اعتراض بزنیم.
درد کارگر هفت تپه، درد کارگر فولاد اهواز، درد کارگر هپکو، درد کارگر آذرآب، درد کارگر... درد تمام کارگران مورد ستم و استثمار در ایران است.
فرقی ندارد من کارگر در کدام کارگاه و کارخانه، در کدام مدرسه و بیمارستان و یا در کدام مزرعه مشغول به کار هستم.
آنچه ما را به مثابه یک خانواده متحد و متشکل می کند درد و رنج مشترکی است که هر روزه توسط صاحبان سرمایه به ما تحمیل می شود.

کارگران؛
برای رهایی از این همه تبعیض، نابرابری و بی حقوقی، راهی جز آتحاد سراسری در پیش روی ما نیست.
باید با ارتباط تنگاتنگ با برنامه های مشترک، اعتراضات مشترک را به پیش برد.
توان و نیروی ما در همبستگی و انسجام سراسری ما کارگران است.
برای پایان دادن به فقر و فلاکت، برای پایان دادن به تحقیر و استثمار، باید خانواده بزرگ ما کارگران در سراسر ایران متحد شود.

کارگران؛
این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. همراه شو عزیز!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۳ آبانماه
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید