همبستگی تشکل های کارگری با کارگران هفت تپه


• سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، اتحادیه ی آزاد کارگران ایران و هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان با انتشار اطلاعیه های جداگانه ای خواهان آزادی فوری نمایندگان دربازداشت کارگران هفت تپه شدند ...
برگرفته از سایت اخبار روز
سه‌شنبه  ۲۹ آبان ۱٣۹۷ -  ۲۰ نوامبر ۲۰۱٨

سندیکای کارگران شرکت واحد:
بازداشت اعضای "مجمع نمایندگان کارگری" نیشکر هفت تپه را قویا محکوم می کنیم! 

بازداشت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را قویا محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان می باشیم. در ششمین روز از اعتراض کارگران در مقابل فرمانداری، همه نمایندگان کارگران و چند تن دیگر از کارگران پیشرو همچنین یک خبرنگار که ۱۸ تن می باشند؛ بازداشت شده اند. مطابق اخبار منتشر شده همگی کارگران بجز آقایان اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، محمد خنیفر، سید حسن فاضلی و خبرنگار بازداشت شده، در کمتر از ۴۸ ساعت با قرار کفالت آزاد شده اند.
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال جاری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بارها دست به اعتصاب زده اند. از دور جدید اعتصاب پانزده روز گذشته است و یک هفته است که کارگران مطالبات خود را در خیابان های شوش و مقابل فرمانداری فریاد می زنند. اصلی ترین خواسته کارگران در دور اخیر اعتصاب شان، خلعیت بخش خصوصی از کارخانه و پرداخت حقوق های معوقه شان می باشد. اما تاکنون هیچ توجهی به خواسته های کارگران نشده است. مردم منطقه و بسیاری دیگر از اقشار جامعه در همبستگی با کارگران از خواسته های آنان اعلام حمایت کرده اند.
با وجود دستگیری ها، کارگران به درستی از خواسته های خود عقب نشینی نکردند و ضمن ادامه اعتصاب، در حمایت از کارگران بازداشت شده اعتراض خود را به مقابل دادگستری شهر شوش برده اند. تداوم ادامه اعتراض کارگران به این روش قطعا در آزادی دستگیر شدگان و دستیابی به خواسته هایشان بسیار موثر خواهد بود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه قویا بازداشت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را محکوم می کند و همبستگی خود را با اعتصاب کارگران اعلام می دارد. از طبقه کارگر سراسر کشور می خواهیم به هر شکل ممکن از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حمایت کنند. نمایندگان کارگران و سایر کارگران بازداشت شده باید فوری و بی قید و شرط آزاد شوند و خواسته های کارگران فوری اجرا شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۹ آبان ۱۳۹۷


اتحادیه آزاد کارگران ایران
همه کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه باید به فوریت آزاد و دست مافیای ثروت و قدرت از ثروتهای اجتماعی کوتاه گردد


با گذشت ۲۴ ساعت از بازداشت نماینده های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و در پی تجمع بزرگ دیروز کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت در مقابل فرمانداری شوش و حمایتهای گسترده ای که از اعتراضات آنان در این شهر و سایر نقاط کشور صورت گرفت، تا آخر وقت دیشب به استثنای اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند، حسن فاضلی و فعال دانشجوئی و مدنی سپیده قلیان، همه نماینده ها و کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفته تپه با قرار کفالت آزاد شدند.
آزادی این کارگران در حالی صورت گرفته است که برای همه آنان پرونده قضائی با اتهام اخلال در نظم عمومی تشکیل شده است.
تشکیل پرونده قضائی با اتهام اخلال در نظم عمومی علیه کارگران آزاد شده و تداوم بازداشت چهار نفر از نماینده های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و فعال مدنی سپیده قلیان در حالی است که صبح امروز نیروهای امنیتی و انتظامی در گیت های شرکت مستقر شده اند و هنوز به هیچیک از خواستهای کارگران رسیدگی نشده است و همزمان با تلاش برای ایجاد فضای امنیتی در محل هر دو شرکت فولاد ایران و نیشکر هفت تپه، وزارت کار هیاتی را برای مذاکره و توافق احتمالی به استان خوزستان اعزام کرده است.
تلاش برای سرکوب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که از ساعات اولیه صبح امروز ۲۹ آبانماه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با خواست آزادی چهار نفر از نماینده های خود و فعال مدنی سپیده قلیان و رسیدگی فوری به خواستهایشان دست به تجمع در مقابل فرمانداری شوش زده اند و اعلام کرده اند تا آزادی نماینده ها، تحقق عملی پرداخت دستمزدهای معوقه و خلع ید از مالک کنونی شرکت به اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، تشکیل پرونده قضائی علیه نماینده های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و تداوم بازداشت چهار نفر از آنان را قویا محکوم میکند و با هشدار نسبت به ادامه این بازداشت و احتمال تشدید سرکوب اعتراضات بر حق آنان، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند، حسن فاضلی و فعال دانشجوئی و مدنی سپیده قلیان و تحقق بی چون و چرای خواستهای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه می باشد و بدینوسیله با جلب توجه سازمانها و نهادهای بین المللی کارگری و حقوق بشری نسبت به نقض بدیهی ترین و بنیادی ترین حقوق انسانی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از سوی دولت جمهوری اسلامی، از مردم شوش، خوزستان و عموم کارگران و مردم در سراسر کشور میخواهد حمایتهای خود را از کارگران نیشکر هفت تپه هر چه گسترده تر کرده و آنرا با قدرت بیشتری تداوم بخشند.
پیروزی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، پیروزی همه ما کارگران و ما مردم ایران در مقابل دزدان و غارتگران و قطع دست مافیای ثروت و قدرت از ثروتهای اجتماعی کشور و یک گام مهم و بزرگ در پیشروی مبارزات حق طلبانه ماست.

همبسته تر باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۹ آبانماه ۱٣۹۷


هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی
ما با حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد ایران، خواهان آزادی تمامی نماینده های بازداشتی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هستیم


امروز شانزدهمین روز اعتصاب و هشتمین روز تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شوش در حالی ادامه دارد که در شهر اهواز در مرکز استان خوزستان، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران یازده روز است اعتصاب کرده اند و امروز برای نهمین روز متوالی دست به تجمع در مقابل استانداری خوزستان زده اند.
بی توجهی کارفرمایان و مسئولان استانی و کشوری به خواستهای نزدیک به ده هزار کارگر این دو مجتمع بزرگ تولیدی در شرایطی است که این کارگران و خانواده هایشان بدلیل چهار ماه دستمزد معوقه در شرایط بسیار طاقت فرسا و غیر قابل تحمل معیشتی قرار دارند و به جای رسیدگی اورژانسی و فوری به چنین وضعیت دردناکی، اقدام به بازداشت نماینده های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی در محل هر دو شرکت میکنند.
هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با محکوم کردن بازداشت نماینده های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و تداوم بی توجهی و عدم رسیدگی به خواستهای کارگران این شرکت و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی مسئولان استانی و کشوری، خواهان آزادی فوری چهار نماینده زندانی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و تحقق فوری خواستهای کارگران هر دو شرکت می باشد و بدینوسیله حمایت و همبستگی خود را با اعتراضات بر حق آنان اعلام میکند.

هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی- ۲۹ آبانماه ۱٣۹۷
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید