بیانیه "اتحاد سراسری بازنشستگان ایران" به مناسبت اعتصاب معلمین و بازنشستگان


برگرفته از سایت اخبار روز
يکشنبه  ۲۲ مهر ۱٣۹۷ -  ۱۴ اکتبر ۲۰۱٨

دوستانِ شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران!

ما بر این باوریم معلمان چه شاغل و چه باز نشسته توسط این حکومت ناکارامد به فقر و فلاکت کشانده شده اند ـ عزیزان ! دغدغه ها و نگرانی های شما از وضعیت موجود را به گوش جان شنیدیم. ما به عنوان بخشی از جامعه ی ستم دیده کشور، سرنوشت خود را در پیوند با کارگران ،معلمان، پرستاران ،رانندگان،کشاورزان،کارمندان،کسبه جزء و تمام اقشار مزد بگیر، که از شرایط حاکم بر زندگی شان به تنگ آمده اند، می دانیم و اعتقاد راسخ داریم ، هنگامی که معلمان با حقوق های ناچیز وچند برابر زیر خط فقر وگرانیِ افسار گسیخته، قدرت خریدشان روز به روزکاهش و سفره شان کوچکتر و تهی تر از قبل می شود؛ وقتی که هر ندای حق طلبانه و دادخواهی معلمان را با تهدید، تبعید، اخراج، زندان و شلاق پاسخ می دهند؛ وقتی که حق داشتن هر نوع تشکل مستقل و آزاد را، از آنها سلب می کنند و مادامی که معلمان دلسوز و عدالت خواه از مدارس فرسوده و نا امن وکپری، از کاهش بودجه و سرانه ناچیز مدارس و پولی سازی نظام آموزشی وتبعیض و نابرابری در تقسیم امکانات و بودجه نا عادلانه آموزشی در رنجند، آیا راهی جز اعتراض و تحصن برای معلمان باقی گذاشته اند؟
اتحاد سراسری بازنشستگان ضمن حمایت قاطع از تحصن معلمان کشور درروزهای ۲۱ و ۲۲ مهرماه، از والدین محترم دانش آموزان درخواست می کند با حضور درمدارس از اقدام حق طلبانه و دادخواهی معلمان حمایت کنند.

"اتحادسراسری بازنشستگان ایران"


با گامهای راسخ در تجمع ۲۴ مهر شرکت می کنیم

ما همچنان بر این باوریم « اینک که اراده ای در حاکمان جهت حل مشکلات و توجه به خواسته هایمان وجود ندارد و عامدانه سعی در به فراموشی سپردنمان دارند، نتیجه گیری ما این است که دوران وعده و وعیدهای توخالی به قصد فریب وتحمیل زندگی به شکل گذشته به پایان رسیده است» برای پس گرفتن زندگی و حقوق از دست رفته مان بار دیگر تجمع می کنیم تا صدای اعتراضمان را به گوش حاکمان و دولتمردان برسانیم.
ما همچنان تاکید می کنیم که برای برون رفت از این وضعیت فلاکت بار و رهایی از فقر و گرسنگی و وادارکردن حاکمان به تمکین در برابر خواسته ها و مطالبات بر زمین مانده مان و در نهایت رسیدن به یک زندگی درخور و شایسته، راهی جز وحدت عمل و همبستگی بازنشستگان تمام صندوق های تامین اجتماعی، کشوری ولشگری وجود ندارد.
ما به قصد دستیابی به خواست هایمان، همراه و هم گام با سایر بازنشستگان و هم سرنوشت هایمان روز سه شنبه ۲۴ مهرماه راس ساعت ۱۰ صبح مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع و مطالباتمان را فریاد می زنیم.

"اتحاد سراسری بازنشستگان ایران"
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید