از تکرار جنایت جلوگیری کنیم!


حکومت جمهوری اسلامی که از پاسخگویی به خواسته های برحق مردم ایران و از جمله مردم خطه جنوب کشور ناتوان است، بار دیگر به بهانه قابل تامل مبارزه با تروریسم اقدام به دستگیری های گسترده فعالین شهرهای مختلف جنوب کشور کرده است. سپاه پاسداران، نیروهای اطلاعاتی - امنیتی و انتظامی دسته دسته جوانان را با خشونت هر چه تمامتر دستگیر می کنند و به دست قوه قضائیه ای می سپارند که بیدادگری آن در نوع خود نمونه است. 
با توجه به اذعان سپاه پاسداران به گرفتن انتقام عملیات تروریستی مشکوک روز 31 شهریور اهواز و پیشینه سیاه حکومت در اقدام به اعدام های گروهی بدون تشکیل دادگاه های عادلانه و بدون طی شدن مراحل قانونی اثبات جرم، اگر دلمان ذره ای برای اجرای عدالت بتپد باید با صدایی رسا و عزمی جزم در مقابل تکرار کشتارهای دولتی بایستیم. راه مبارزه با خشونت وترور که حتما محکوم است، کشتار و اعمال خشونتی بزرگتر نیست. باید علت ها را موشکافانه یافت و آنها را برطرف نمود.


مهر 1397
یکی از مادران پارک لاله ایران

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید