پیام رییس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، در باره حکم دادگاه محمد حبیبی


برگرفته از سایت اخبار روز
دوشنبه  ۱۵ مرداد ۱٣۹۷ -  ۶ اوت ۲۰۱٨

ظلم از همه جای نظام بیرون زده است.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در برابر حکم ظالمانه و سراسر تحقیر نسبت به محمد حبیبی عضو کانون صنفی تهران و شورای هماهنگی فرهنگیان سکوت نخواهد کرد.

آنان که قلم در راه ظلم میرانند مسوول هر پیامدی هستند که در جامعه رخ میدهد.
دشمن در درون خانه را تهی کرده، مفسد در داخل همه جا را به لجن کشیده، آنگاه دربرابر مطالبه گران سدی میسازند از زور و جبر و ستم به اتکای قدرتی که لباسش اسلامیست و درونش پر از ظلم و رفتار غیر انسانی!!!

محمدرضا رمضانزاده.
رییس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید