من فرنگیس مظلوم هستم مادر سهیل عربی


برگرفته از سایت آفتابکاران

۲۰ اسفند ۱۳۹۶


خدمت همه ملت ایران سلام عرض می کنم
من فرنگیس مظلوم هستم مادر سهیل عربی
خواستم به این وسیله به اطلاع همه برسانم که سهیل اصلا حالش خوب نیست. امروز دوباره خبردار شدم که فرزندم را زدند و حالش بد شد او را به بهداری بردند. می خواستند سرم به او بزنند مانع شد دوباره او را زدند. این وضع تا کی می خواهد ادامه پیدا کند؟
اعتصاب تنها وسیله دفاع یک زندانی از حقوق خودشه. آنها سهیل را آزار و اذیت می کنند که تن به ذلت بدهد و سهیل زیر بار ذلت نمی رود. این حق سهیل است که علیه ظلم و بی عدالتی اعتصاب کند. او بی گناه ا ست و حق را گفته و دنبال آزادی است. سهیل باید آزاد باشد.
تا کی می خواهد این طور باشد؟ چرا باید همه را اذیت کنند؟ چرا فرزند من به خاطر اعتصاب باید کتک بخورد؟ اعتصاب حق هر زندانی است. به چه حقی او را می زنند؟
من مادر سهیل عربی از همه مردم آزاده و حامیان حقوق بشر می خواهم که برای دادخواهی حق فرزندم حمایت اش کنند و به دادش برسند. ممنون از همه مردم.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید