برای آرش‌ها


 دلم یک آسمان آبی می‌خواهد

پر از کبوتران سپیدبال
          
        نه کبوتری مهاجر
             نه آرمیده به کنج قفس 

دلم آسمانی آرام می‌خواهد

برای آن کبوتران،
        که سوی میهن آیند

نه آنکه خونین بال، به کنج قفس خزند

دلم یک آسمان آبی می‌خواهد


شفق- 19 دی‌ماه 1395
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید