جعفر عظیم زاده: به بیمارستان مراجعه نمی کنم!


برگرفته از سایت اخبار روز
آدينه  ۱۴ خرداد ۱٣۹۵ -  ٣ ژوئن ۲۰۱۶


* جعفر آزادی در زمان آزادی و در هنگام اعتصاب غذا

اتحادیه آزاد کارگران ایران: جعفر عظیم زاده اعلام کرد، از مراجعه به بهداری زندان و اعزام به بیمارستان خودداری خواهد نمود.

جعفر عظیم زاده از امروز جمعه ۱۴ خرداد ۹۵ در اعتراض به عدم توجه مسئولین قضایی و حکومتی جمهوری اسلامی به خواست برحق برداشته شدن اتهامات امنیتی از روی فعالیتهای صنفی وعدم انجام کمترین اقدامی دراین زمینه، در طول نزدیک به ۴۰ روز اعتصاب غذا، اعلام کرده است، از مراجعه به بهداری زندان جهت تست فشار خون و اندازه گیری وزن روزانه خودداری و مطلقا حاضر به اعزام به هیچ بیمارستانی نخواهد شد.

جعفر عظیم زاده در مدت نزدیک به ۴۰ روز اعتصاب غذا، علی رغم اینکه از بیست روز پیش مشکل حاد تخلیه ادرار خود را اعلام کرده وبا وجود بی حالی مفرط، چهار بار فقط به مراکز درمانی بیرون از زندان اعزام شده که در اورژانس این بیمارستانها غیر از رسیدگی به بی حالی وی (همان اقداماتی که در بهداری زندان روزانه انجام می گیرد) در حالیکه بیش از ۲۰۰ سی سی خون از ایشان گرفته شده است، هیچ خدمات دیگری ارائه نکرده اند.

طبق آخرین تستهائی که امروز در بهداری زندان از فشار خون و وزن جعفرعظیم زاده به عمل آمده، فشار خونش هفت روی پنج بوده و وزنش از ۶۴ کیلو به ۵۰ کیلو رسیده که نزدیک به ۲۲ درصد از وزن خود را از دست داده است.

ممانعت از رسیدگی پزشکی، یکی از روشهای معمول دستگاههای قضائی و دولتی در شکنجه دادن زندانیان است که به خاطر منحصر بودنش در ایران، قبح و ضد انسانی بودن آن هنوز به اندازه روشهای دیگر شکنجه مانند شلاق و کابل و درآوردن ناخن در اذهان بشریت متمدن رسوا نشده است. این، نوعی از شکنجه به قصد کشتن است که زندانی را تا هنگام مرگ همراهی می کند. جعفر عظیم زاده تا امروز در نتیجه اعمال این نوع از شکنجه، مجاری اداریش آسیب دیده و بیم آن می رود بعد از مدت طولانی اعتصاب غذا و عدم درمان، اعضاء دیگر داخلی بدنش هم دچار ضایعه گردند.

با تداوم و وسعت دادن به اعتراضاتمان ضمن برملا کردن ممانعت از رسیدگی پزشکی به عنوان شکنجه زندانیان، خواهان رسیدگی پزشکی و آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عضیم زاده شویم.

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید