جمعی از همبندی های سابق حکیمه شکری در نامه ای نسبت به انتقال این زندانی سیاسی بند زنان به زندان قرچک اعتراض کردند.
به گزارش کلمه، این زندانیان سابق بند زنان اوین با تاکید بر لزوم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها، خواهان پاسخگویی مسئولان و بازگشت حکیمه شکری به زندان اوین شدند و یادآوری کردند که هر زندانی‌ای فارغ از جرمی که مرتکب شده است می‌بایست در شرایط استاندارد به لحاظ رفاهی و بهداشتی نگه‌داری شود.
دو هفته پیش حکیمه شکری از زندانیان سیاسی سبز و عضو گروه مادران پارک لاله، از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او درحالی به این زندان منتقل شد که اصل تفکیک جرایم در این زندان رعایت نشده است و تا کنون زندانیان سیاسی زن را در زندان اوین و جدا از زندانیان با جرایم عمومی نگه‌داری می‌کنند.
هفته قبل ۱۶ زندانی فعلی بند زنان زندان اوین در اعتراض به این انتقال غیرقانونی نوشته بودند: نگهداری زندانیان سیاسی در شرایطی که به زندانیان عادی نیز روا نیست، غیرقابل چشم پوشی و سکوت است و از زاویه‌ای دیگر این تبعید، نقض حقوق حکیمه شکری محسوب شده و اجحاف مضاعفی است در قبال کسی که اساسا در زندان بودنش به جرم حمایت از جنبش سبز، ناحق و ناعادلانه بوده است.
اکنون زندانیان سابق بند زنان هم در نامه ای نوشته اند: این انتقال از آن رو که در پرونده حکیمه شکری حکم تبعید وجود ندارد و وی طبق قوانین سازمان زندانها از آنجا که زندانی سیاسی محسوب می‌شود، می‌بایست در بند سیاسی زنان تحمل کیفر کند، نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
متن این نامه که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
حکیمه شکری، زندانی سیاسی و از مادران پارک لاله که از ابان ماه ۹۱ جهت تحمل حکم ۳ ساله خود در زندان اوین به سر می‌برد، در روزهای گذشته طی اقدامی عجیب و غیرمنتظره در حالی که تنها شش ماه به اتمام حکم‌اش باقی مانده، به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. مسئولان زندان اوین در اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی، بدون اطلاع وی و سایر هم‌بندانش، او را بدون هیچ‌گونه وسیله شخصی به زندان قرچک ورامین که محل نگهداری زندانیان زن با جرایم عادی است منتقل کرده‌اند.
این انتقال از آن رو که در پرونده حکیمه شکری حکم تبعید وجود ندارد و وی طبق قوانین سازمان زندانها از آنجا که زندانی سیاسی محسوب می‌شود، می‌بایست در بند سیاسی زنان تحمل کیفر کند، نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
با وجود اظهارات مکرر مقام‌های زندان اوین به زندانیان زن و شکایت آنها از حضور زنان سیاسی در زندان اوین، بیم آن می‌رود که این انتقال سرآغازی برای انتقال سایر زندانیان سیاسی زن به زندان قرچک ورامین باشد.
ما جمعی از هم‌بندان سابق حکیمه شکری، ضمن اعلام نگرانی نسبت به شرایط نامناسب او در زندان قرچک بر رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها تأکید می‌کنیم و خواهان پاسخگویی مسئولان و بازگشت حکیمه شکری به زندان اوین هستیم. هم‌چنین از آنجا که گزارش‌ها از وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان در زندان قرچک حکایت دارد و ما معتقدیم که هر زندانی‌ای فارغ از جرمی که مرتکب شده است می‌بایست در شرایط استاندارد به لحاظ رفاهی و بهداشتی نگه‌داری شود، خواهان رسیدگی فوری به شرایط نامساعد زندان قرچک هستیم.
عسل اسماعیل زاده، مهسا امرآبادی، ژیلا بنی یعقوب، نازنین خسروانی، فاطمه درویش، شهلا رحمتی، مرضیه رسولی، مینا رضایی فرخ، نسرین ستوده، نسیم سلطان بیگى، ریحانه طباطبایی، میترا عالی، هانیه فرشی، ژیلا کرم زاده مکوندی، مهناز محمدی، عاطفه نبوی، منیژه نجم عراق، شیوا نظرآهاری، فائزه هاشمی