به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر


 برگرفته از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مصوبه‌ی 10 دسامبر 1948


ماده 23
الف: هر کس حق برخورداری از کار، گزینش آزادنه‌ی شغل، شرایط عادلانه و رضایت‌بخش شغلی و پشتیبانی به هنگام بیکاری دارد.
ب: هر کس حق دارد که بی‌هیچ تبعیضی در برابر کار مساوی، دستمزد مساوی دریافت کند.
ج: هر کس که کار می‌کند حق دارد دستمزدی عادلانه و خشنود‌کننده دریافت کند تا بتواند زندگی خود و خانواده‌اش را در خور‌ِ کرامت انسانی تأمین کند و در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.
د: هر کس حق دارد برای پاسداری از منافع خود سندیکا تشکیل دهد و یا به سندیکا بپیوندد.
ماده 24
هر کس حق استراحت و تفریح دارد؛ این حق به ویژه شامل محدودیت معقولانه ساعات کار و مرخصی‌های ادواری با پرداخت حقوق می باشد.

بزرگداشت روزجهانی کارگر و دفاع از حقوق زحمتکشان ایران

 روز جهانی کارگر بعنوان نمایش اتحاد و همبستگی کارگران و تجلیل از زحمتکشان، در سرتاسر جهان توسط ملت‌ها و بسیاری از دولت‌ها برسمیت شناخته شده و جشن گرفته می‌شود، در ایران اما این روز یادآور حمله نیروهای دولتی به تجمع کارگران و ضرب و شتم و دستگیرنمودن آنان می‌باشد. جمهوری اسلامی که 35 سال پیش بنام حکومت "مستضعفان" و با وعده مرّفه کردن کارگران و تمام مردم ایران قدرت را بدست گرفت، از همان ابتدا به سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و دستگیری و شکنجه و اعدام فعالان جنبش کارگری ایران اقدام کرد و حتی برگزاری جشن اول ماه مه را توسط نهادهای مستقل کارگری ایران غیرقانونی اعلام کرد.
حق داشتن کار و بهره مندی از زندگی شرافتمندانه، حق تشکیل سندیکا و نهادهای صنفی کارگری، و حق اعتصاب برای کسب مزد بیشتر و شرایط کارمناسب و سایرحقوقی که دراعلامیه جهانی حقوق بشر جزو حقوق اساسی کارگران برای دفاع از منافع صنفی و طبقاتی آنان برسمیت شناخته شده‌است، هرگز بوسیله جمهوری اسلامی برسمیت شناخته نشده و اعتصاب‌ها و گردهمائی های صنفی و تلاش کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری همواره  بطور وحشیانه  سرکوب گردیده و کنشگران جنبش کارگری به اخراج از کار و شکنجه و حبس‌های درازمدت محکوم شده‌ اند. هم اکنون نیز تعدادی از فعالان کارگری بخاطر شکنجه وعدم دستری به درمان و دارو در زندان‌های جمهوری اسلامی با خطر مرگ روبرو هستند. دو کارگر مبارز ستار بهشتی و افشین اسانلو که اولی در زیر شکنجه و دومی براثر عدم مراقبت‌های پزشکی در ماههای اخیر در زندان کشته شده‌اند، نمونه‌ای از رفتار رژیم جنایت پیشه ای است که هنوز خود را طرفدار فقرا و مستضعفین می‌داند!   
زنان کارگر و کودکان کار که آسیب پذیرترین گروههای اجتماعی را در ایران تشکیل می‌دهند، نه تنها از حمایت قانون برخوردار نیستند بلکه ستم و استثمار مضاعفی که ازسوی نظام مرد سالار و مذهبی برآنان روا داشته می‌شود، شرعی و قانونی محسوب می‌گردد و این نیز در حالی است که نمایندگان جمهوری اسلامی، پیوسته درکنفرانس ها و سمینارهای جهانی مربوط به حقوق زنان و کودکان شرکت نموده و بیشرمانه در مورد به اصطلاح پیشرفت هائی که در زمینه حفظ حقوق زنان و کودکان در ایران صورت گرفته است به درغگوئی و عوامفریبی می‌پردازند.    
رئیس جمهور جدید آقای حسن روحانی که با وعده سامان دادن به اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی، مبارزه با فساد، تورم و بیکاری و فعال نمودن کارخانه ها و واحدهای تولیدی ایران و ایجاد اشتغال برای بیکاران، آرای بخشی از کارگران و زحمتکشان درمانده و بیکار را در انتخابات گذشته بسوی خود جلب نمود، تا کنون هیچ اقدام مؤثری درمورد وعده های خود انجام نداده است و بار تورم و گرانی و بیکاری همچنان بر دوش خانواده های ایرانی و بویژه کارگران و حقوق بگیران سنگینی می‌کند و دامنه فقر و گرسنگی هر روز گسترده تر می‌شود و این درحالی است که ثروتمندان جامعه و وابستگان به قدرت حاکم درایران، هر روز ثروتمندتر می‌گردند، و بدیهی است که در چنین شرایطی رواج روز افزون فساد و فحشا و اعتیاد به مواد مخدر و بالا رفتن آمار جرم و جنایت، کارتن خوابی کودکان و زنان در خیابانها، فرار مغزها و خروج غیرقانونی ایرانیان برای یافتن کار درکشورهای خارج و غیره، همگی ارتباط مستقیمی با اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی جامعه داشته و دارد.
در سالگرد روز جهانی کارگر، ما ضمن شادباش به کارگران و زحمتکشان ایران، از تمامی شخصیت‌ها و نهادهای حقوق بشری ایران درداخل و خارج از کشور درخواست می‌کنیم که به دفاع ازحقوق پایمال شده کارگران ایران، حقوقی که بخش جدائی ناپذیری از ارزش‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است برخیزند و مجامع و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، سندیکاها و تشکل‌های کارگری در کشورهای مختلف و رسانه ها و خبرگزاری‌های معتبر و مطبوعات جهانی را درجریان وضعیت وخیم زندگی کارگران ایران قراردهند و از آنها بخواهیم با حمایت از کارگران ایران و خانواده های آنان که بخاطر مدیریت نابخردانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غارتگری های عوامل رژیم جمهوری اسلامی، در فقر و تنگدستی بسر می‌برند، حکومتگران اسلامی را برای اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین وتعهدات بین المللی ناظر برحقوق کارگران تحت فشار قرار داده و آزادی کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی  را از این رژیم خودکامه حاکم براین کشور خواستار شوند.

همبستگی برای حقوق بشر درایران 


امضا کنندگان :

۱ ـ مادران پارک لاله ایران
۲ - اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / مونترآل
۳ ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / شیکاگو
۴ ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / لوس آنجلس
٥ ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / نیویورک
٦ ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / تورنتو
٧ ـ  اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران/ استین تکزاس
٨ - انجمن مدافع دموکراسی در ایران / جنوب کالیفرنیا
٩ ـ انجمن پویا برای حقوق بشر در ایران/ کلن
١٠- انجمن همبستگی ایرانیان / دالاس
١١ـ انجمن حقوق بشر و دمکراسی برای ایران / هامبورگ
١٢ـ جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران / سوئد
١٣ـ حامیان مادران پارک لاله - دورتموند
١٤ـ حامیان مادران پارک لاله - لندن
١٥ـ حامیان مادران پارک لاله - نروژ/ اسلو
١٦ ـ حامیان مادران پارک لاله - فرزنو
١٧ ـ حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
١٨ -حامیان مادران پارک لاله (مادران عزادار ایران)/جنوب کالیفرنیا
١٩ ـ حامیان مادران پارک لاله - مونیخ
٢٠ - مادران صلح مونترآل
٢١ـ شبکه همبستگی ملی ایرانیان فرزنو / کالیفرنیا
٢٢ـ صدای موج سبز ـ جنبش سبز / بیرمنگهام
٢٣- صدای موج سبز ـ جنبش سبز / کاردیف
٢٤- صدای موج سبز ـ جنبش سبز / لندن
٢٥- خانه همبستگی مهر/ کلن
٢٦- کانون فرهنگ و هنر / فرزنو
٢٧ - کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران/ شیکاگو
٢٨- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی / پاریس
٢٩ - همایش ایرانیان / هامبورگ
٣٠ - فعالین حقوق بشر و دموکراسی برای ایران-هامبورگ
٣١ - بنیاد اسماعیل خوئی - آتلانتا
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید