هشتم مارس، روز جهانی زن«همگام، در مقابله با خشونت و تبعیض علیه زنان»
پس از گذشت 138 سال از نخستین حرکت زنان برای به دست آوردن حقوق برابر با مردان، امروزه هشتم مارس، تبدیل به نماد آگاهی از شرایط نابرابر جنسیتی و در نتیجه، نابرابری  اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی زن و مرد است. به همین دلیل در این روز، زنان و مردان برابری خواه سراسر جهان، با هر عقیده و مذهب و زبان و فرهنگی، می کوشند تا با بزرگداشت "روز جهانی زن" یادآور ضرورت تلاش مستمر برای برابری زن و مرد در همه زمینه ها باشند. روزی که سرانجام در سال 1977 توسط سازمان ملل، به عنوان "روز حقوق زنان و صلح بین المللی" به رسیمت شناخته شد.
تبعیض میان زن و مرد، ریشه در فرهنگ و تاریخ کهن پدر/ مردسالار دارد. این فرهنگ، در طول تاریخ مذکر، صاحب قوانینی گشت که تسلط مرد بر زن و نابرابری میان آنان را رسمیت بخشید. ادغام مذهب با این قوانین،  پرده پوشی بر ماهیت غیر اخلاقی و عیر انسانی این تبعیض است . این قوانین الهی شده، در دست کسانی که کاربرد خشونت و سلطه گری را راه پیشرفت خود می دانستند، بصورت ابزار سرکوب درآمد. تا جائی که نه تنها مردان، بلکه بسیاری از زنان نیز، خشونت، تمایز و ارجحیت مرد بر زن را امری واقعی و مسلّم، تصور کرده و انقیاد خود را ناآگاه یا ناچار، پذیرفتند.
با رشد اومانیسم در غرب، بویژه پس از انقلاب صنعتی و رعایت حقوق فردی، تفکر برابری میان زن و مرد نیز در جهان رشد کرد. گرچه امروزه در اکثر کشورهای دمکراتیک، که قوانین اساسی شان متکی بر مفاد جهانی حقوق بشر است، تمایزی میان حقوق زن و مرد، وجود ندارد، اما در کشورهائی که قانون اساسی آنها آمیخته به اصول مذهب است، از جمله در کشور خودمان ایران، نه تنها تفکر تبعیض میان زن و مرد، به صورت مذهبی و فرهنگی، در جامعه تسلط دارد، که بصورت قانونی نیز بر آن مهر تأیید خورده است. طبق قوانین جمهوری اسلامی، زنان یا فاقد حقوق برابر با مردان هستند یا حقوق انسانی شان در ید قدرت مردان است.
خوشبختانه به علت تلاش بی وقفه زنان و مردان برابری خواهِ سراسر جهان در آگاه کردن مردم نسبت به ضرورت رعایت حقوق بشر و رفع هرگونه تبعیض میان زن و مرد، زنان با اعتماد به نفس بیشتر در همه زمینه های علمی، فنی، پزشکی، ریاضی، علوم تجربی، انسانی و خلاقیت و نوآوری، خوش درخشیده و مدارج عالی تحصیلی را طی کرده و به قله های مشاغل بسیار مهمی که سالها در انحصار مردان بود، دست یافته اند.
بدون تردید هنوز اکثریت با زنانی است که تحت قوانین ظالمانه حکومت های خودکامه یا مذهبی، تمام نیرو و استعدادهای درخشان خود را از دست داده، در معرض خشونت های اجتماعی، کاری و خانگی، از نظر جسمی یا روحی دچار آسیب های غیرقابل جبران می شوند. نمونه های بارز و زنده آن شلیک گلوله طالبان بر سر ملاله یوسفی، نوجوان پاکستانی که خواهان تحصیل برای دختران بود، یا اقدام انتقامجویانه پاشیدن اسید بر صورت آمنه بهرامی، دانشجوی جوان ایرانی است که منجر به کوری او از هر دو چشم شد.
متأسفانه در حال حاضر نیز بسیاری از زنان آگاه ایرانی، که برای داشتن حقوق برابر با مردان و رفع هرگونه تبعیض و خشونت نسبت به زنان، فعالیت می کنند، با عنوان واهی اقدام علیه امنیت کشور، یا در زندان های با نام و بی نام ایران بلاتکلیف گرفتارند یا با سپردن وثیقه های سنگین، در انتظار و خوف احضارشان به دادگاه هستند. در میان آنان بسیارند مادرانی که تنها بخاطر دادخواهی جانباختگان خود، خواهان شناسائی و مجازات آمرین و عاملین بیش از سه دهه کشتار فرزندانشان شده و لغو مجازات اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی را خواسته اند.
یکی از جلوه های آگاهی زنان نسبت به برابری خود با مردان و کوشش بی وقفه برای زنده نگهداشتن و گسترش آن، بزرگداشت روز جهانی زن، در هشتم مارس هر سال است. در ایران نیز در شرایطی که رژیم اسلامی، تمام ابزارهای فرهنگی، مذهبی و قانونی سرکوب خود را برای راندن زنان از حوزه های تحصیلی، شغلی، اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی بکار می برد، زنان و مردان برابری خواه، با تلاشی چشمگیر و مستمر، می کوشند تا این روز را که برابر با هیجدهم اسفند یا روز زن، در ایران است، جشن بگیرند و یکبار دیگر به خود و اطرافیان خود، کرامت انسانی هر فرد و برابری زن و مرد را که شاخص اصلی یک جامعه ای سالم و پیشروست، یادآور باشند.
در آستانه روزجهانی زن ( ۸ مارس ) از همه زنان و مردان برابری طلب، انجمن های مدافع حقوق زنان و دیگر نهادهای حقوق بشری  دعوت می کنیم با همراهی یکدیگر در جهت  رفع تبعیض و خشونت علیه زنان در جامعه ایران و سراسر دنیا برنامه های گوناگون و متنوعی را در هفته دوم مارس (16-8) برگزار نماییم و جهت انعکاس هر چه وسیع تر این همبستگی جهانی بکوشیم .
فرارسیدن هشتم مارس  روز جهانی زن بر همه زنان و مردان برابری خواه مبارک باد!
همبستگی برای حقوق بشر در ایران

اگر به عنوان یک نهاد می‌خواهید این فراخوان را امضا کنید، با ایمیل زیر تماس بگیرید :
free.iran.for.all.iranians@gmail.com
امضاکنندگان:
1.            اتحاد برای ایران / بلژیک
2.            اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / آمریکای شمالی
3.            اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / شیکاگو
4.            اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / لوس آنجلس
5.            اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / مونترال
6.            اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / نیویورک
7.            اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / واشنگتن
8.            انحمن ایران و سوئیس / ژنو
9.            45.    انجمن پویا / کلن
10.         انجمن تئاتر ایران و آلمان / کلن
11.         انجمن حقوق بشر و دمکراسی / هامبورگ
12.         انجمن گفتگو و دمکراسی / پاریس
13.         انجمن مدافع دمکراسی در ایران / جنوب کالیفرنیا
14.         انجمن همبستگی دالاس / تگزاس
15.         بنیاد اسماعیل خویی / آتلانتا
16.         جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران / اتریش
17.         جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران / جنوب کالیفرنیا
18.         جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران / سوئد
19.         جامعه مدافعان حقوق بشر و دمکراسی / هامبورگ
20.         خانه همبستگی مهر / کلن
21.         مادران پارک لاله - ایران
22.         حامیان مادران پارک لاله / ایتالیا
23.         حامیان مادران پارک لاله / دورتموند
24.         حامیان مادران پارک لاله / ژنو
25.         حامیان مادران پارک لاله / فرزنو
26.         حامیان مادران پارک لاله / کلن
27.         حامیان مادران پارک لاله / هامبورگ
28.         حامیان مادران پارک لاله / وین
29.         حامیان مادران پارک لاله - اسلو / نروژ
30.         حامیان  مادران پارک لاله - لوس آنجلس / ولی
31.         مادران صلح مونترال
32.         شبکه همبستگی ملی ایرانیان – فرزنو / کالیفرنیا
33.         شورای دفاع از حقوق بشر / سوئد
34.         فدراسیون اروپرس
35.         فعالین حقوق بشر و دمکراسی برای ایران / هامبورگ
36.         صدای موج سبز ـ جنبش سبز / لندن
37.         صدای موج سبز ـ جنبش سبز / کاردیف
38.         کانون ایران آزاد / آلمان
39.         کانون حقوق بشری سیمرغ / دورتموند
40.         کانون فرهنگ و هنر فرزنو
41.         کانون فرهنگی‌ نگاه / اسن
42.         کمیته برای دفاع از مبارزات مردم ایران / شیکاگو
43.         کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی / پاریس
44.         گروه 22 خرداد / هامبورگ
45.         همایش ایرانیان / هامبورگ
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید