مصاحبه فاطمه رضایی با رادیو فردا


مصاحبه فاطمه رضایی از حامیان مادران پارک لاله دورتموند با رادیو فردا در مورد احکام صادره و اجرا شده برای تعدادی از زنان و وضعیت بد زندانیان سیاسی بیمار در ایران
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید