فقط بايد سرشان را از زير برف بيرون بياورند


نزديك به يك ماه از بازداشت سه تن از حاميان مادران پارک لاله مي گذرد و آخرين اخباري كه از آنها در دست داريم نسبت دادن اتهامات دروغين و واهي و صدور حكم دادگاه برحسب اين اتهامات است.
حداقل چهار ماه بازداشت در سلول انفرادي براي حضور در بهشت زهرا و دلجويي از خانواده هايي كه عزيزانشان را از دست داده اند. ( اين است حقوق بشر اسلامي كه دستگاه قضايي و حكومتي ادعايش را ميكند!)
هموطنان گرامي!
مسئولين امنيت و حكومت فراوان نوشتند و روايت كردند كه حكومت يزيد جبارترين حكومت تاريخ بود و هست، آنها گفتند و مي گويند كه پس از شهادت مظلومانه امام حسين (ع) و ياران آن، حضرت زينب و امام سجاد (ع) نه در خانه و كنار ياران و خانواده عزيزان خود بلكه در بارگاه حكومتي با سخنان خود در جمع ياران يزيد آنها را رسوا كردند ولي روايت نكردند كه يزيد و يارانش آن عزيزان را به صلابه كشيده و يا شكنجه و ... كرده باشند.
حال حكومت اسلامي ما را چه مي شود كه با آن همه ادعاي مردمي و اسلامي بودنش جمعي عاطفي،‌مادرانه و مدني را كه بر سر مزار عزيزانشان گرد مي آيند را جاسوس و اقدامي عليه امنيت خود مي داند. ترسشان از چيست؟
در جرم اعلام شده عليه خانم حكيمه شكري يكي از اعضاي گروه مادران پارك لاله گفته شده است اقدام عليه امنيت نظام و جاسوسي!! و حداقل چهارماه بازداشت در زندان امنيتي سپاه (انفرادي) در نظر گرفته شد.
سوال ما اين است كه اجتماع 10-20 نفره مادران آن هم در بهشت زهرا به كجاي امنيت حكومتي مردمي كه مردمش از آن حكومت رضايت داشته باشند مي توانست آسيب برساند. طبيعتا متوليان حكومتي و امنيتي خوب مي دانند آنچه را كه در تريبون خود اعلام مي كنند واقعيت اوضاع كشور نيست و از همينرو است كه با ساده ترين خواسته هاي مردم مخالفت مي كنند.
جرم جاسوسي براي گرفتن چند عكس و يا فيلم از حضور چند مادر داغدار چه صيغه ي آشنا ولي نامانوسي است كه براداران امنيتي به خانم حكيمه شكري نسبت مي دهند. آنها خوب مي دانند كه اگر اين طور باشد اكثريت مطلق مردم ايران جاسوس و عوامل بيگانه اند و رهبري و حكومت بر يك عده جاسوس هم افتخاري براي آنها ندارد، چرا كه هميشه و در همه احوال مردم ما دور از چشم مسئولين امنيتي خيلي بيشتر از آنچه مي شنوند و يا مي بينند در ذهنشان به شكلي خيلي بزرگتر و قهرمانانه تر تصويري از مقاومت ، پايداري و خويشتنداري مي سازند و از حال هم مي پرسند و واگو مي كنند.
آري سران امنيتي و حكومتي مي دانند واقعيت جامعه چيست فقط بايد سرشان را از زير برف بيرون بياورند و بدانند اگر با كشتار، شكنجه و ايجاد رعب و وحشت توانستند چند صباحي جلوي خواسته مردم بايستند فكر نكنند فتنه اي را كه خودشان ايجاد كردند خوابانده شد. اين آتش زير خاكستر است و از گرماي روي خاكسترش همين جمعيت هاي هرچند كوچك ولي زنده آن پيداست و به همين خاطر است كه مسئولين به جاي پاسخ دادن صحيح به مادران عزادار و پيدا كردن عاملين جنايت ها و قاتلين فرزندانشان با حاميانشان چنين رفتار ضدانساني مي كنند.
مادران پارك لاله اين رفتارها و برخوردها را بسيار به خود ديده اند اما هيچ گاه ذره اي پا پس نكشيده اند و با وجود تمام دردها و رنج ها و مشكلات، مادرانه ايستادگي كرده و به راه خود ادامه مي دهند و تا زماني كه به اهدافشان نرسيده باشند از پاي نخواهند نشست.
يكي از حاميان مادران پارك لاله
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

1 نظر

  1. سوال مااین است حکومتی که ادعامیکند64 درصدجمعیت واجدشرایطرای دادن درانتخابات شرکت کردهاندچگونه ازجمع شدچندین زن که فقطبعنوان همدردی وتسلی درکنارخانوادهای که عزیزخودرازدست اده بودجمع میشوندمیتوانندامنیت یک کشوررابه خطربیاندازند؟

دیدگاه تان را وارد کنید