وقتی ادای باورهای سنتی جرم می شود

واي بر ما كه ديگر رفتن به بهشت زهرا و اداي باورهاي سنتي- اجتماعي مان جرم محسوب مي شود!

خبر آزادي ندا مستقيمي يكي از مادران پارك لاله كه در تاريخ 14 آذر به همراه خانم حكيمه شكري و آقاي رمضاني دستگير شده بود بسيار خوشحال مان كرد. خانم ندا مستقيمي با قرار وثيقه 100 ميليون توماني از زندان اوين آزاد شد اما خانم حكيمه شكري يكي ديگر از مادران پارك لاله همچنان در انفرادي بسر مي برد و از زمان بازداشتش تاكنون تنها يك تماس تلفني 10 ثانيه اي با خانه داشته است كه طي آن از سلامتي خود خبر داده و از برادر خود خواسته تا از راه هاي قانوني براي آزاديش اقدام كنند. حكيمه اين درخواست را درحالي مطرح كرد كه خانواده اش حتي از مكان بازداشت او اطلاع درستي نداشتند. باوجود مراجعه هاي مكررشان به زندان اوين به آنها مي گفتند كه چنين كسي به اينجا منتقل نشده است.

در جرم اعلام شده براي اين دو عزيز جاسوسي و اقدام عليه امنيت نظام ديده مي شود. در حالي كه آنها تنها براي دلجويي از خانواده هايي كه عزيزان شان را از دست داده اند به بهشت زهرا رفته بودند، كاري كه مسئولين وظيفه انجامش را دارند اما نه تنها اقدامي در اين زمينه نكرده اند بلكه با كسانيكه از روي غيرت، وجدان و انسانيت خود به دلجويي مي پردازند چنين رفتارهاي غيرانساني مي كنند.

مسئولين اطلاعاتي و امنيتي نهايتا بتوانند چند مادر را به بند بكشند با بقيه مادران ايراني چه مي كنند؟ كاش مي دانستند كه همه ما مادرانه پشت هم ايستاده ايم و اين رفتارها ذره اي ما را از رسيدن به اهدافمان باز نخواهد داشت.

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید