روز زن گرامی باد

بیش از 150 سال از آغاز مبارزات زنان علیه خشونت و تبعیض در جهان می گذرد، در اين مدت دستاوردهای زنان در پی اعتراضات پیگیر و مداوم البته بسیار و در نقاط مختلف متفاوت بوده اما همچنان تا رسیدن به مطلوب امکانات کاملا برابر و فرصت های برابر که پیشرفت یی برابر را با خود به همراه خواهد داشت فاصله زیادی وجود دارد.

در این میان اما شرح خشونت ها و تبعیض ها در ایران ما بسی غم بارتر است و اینک پس از 31 سال از انقلابی که زنان نقشی غیر قابل انکار در به ثمر رسیدن آن داشتند به جایی رسیدیم که نه تنها در بسیاری از موارد حقوق زنان بیش از قبل پایمال و یا فراموش شده ، بلکه مادر بودن و دادخواه حقوق ضایع شده فرزندان این سرزمین بودن نیز جرم محسوب می شود.

تا کنون بیش از 80 تن از مادران عزادار و حامیانشان به دلیل پیگیری خواسته هایشان به بند کشیده شدند و اکنون که در آستانه روز زن قرار داریم بار دیگر 5 تن از حامیان مادران عزادار ايران در حالی در بند 209 زندان اوین بسر میبرند که از دسترسی به وکیل و یا ملاقات حضوری با خانواده های خود محروم می باشند.

ما مادران عزادار و حامیان آن در ایران ضمن گرامی داشت روز زن همراه با زنان ايران و جهان خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دوستانمان می باشیم و بار دیگر اعلام می کنیم تا زمان تحقق کامل خواسته هایمان یک لحظه از فعالیت های بر حق و قانونیمان دست نخواهیم کشید و از حاکمان می خواهیم به جای توهین ، تهدید و آزارمان فریادهای خاموش مارا بشنوند :

 احکام اعدام لغو شود.
 آمران و عاملان جنایات 31 ساله را در دادگاه های عادلانه و علنی محاکمه شوند.
 تمامی زندانیان عقیدتی بدون هیچ قید و شرط آزاد شوند. 

مادران عزادار
12/12/88
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید