گزارشی از یک مادر عزادار - شنبه هشتم اسفند ماه

تعدادی از مادران عزادار و حامیانشان به دیدن خانواده یکی از دوستان در بندمان رفتند. دوستانمان با استقبال صمیمانه خواهرانش روبرو شدند و پای درد و دلشان نشستند که چگونه شبانه 6 مرد از وزارت اطلاعات حوالی 11 شب، بی آن که از بیرون ساختمان زنگ واحد آنها را زده باشند وارد ساختمان شده وجلوی واحدشان ظاهرشدند، می گویند 3 نفر از آنان سعی می کردند مودب باشند و برخورد نسبتا محترمانه ای داشتند و منزل را بازرسی کردند ولی 3 نفر دیگر برخوردی تند و پرخاشگرانه داشتند و در نهایت خواهرشان را 6 مرد بیگانه نیم شب 19 بهمن با خود بردند و تنها چیزی که به خانواده نگران گفته شد این بود که به بند 209 اوین منتقل می شود.
مادران اظهار همدردی و همراهی تمامی مادران عزادار را در حالی به خانواده این عزیز در بند اعلام کردند که گروهی دیگر در یکی از پارک های تهران گرد هم آمده بودند تا پی گیر خواسته های خو و همچنین جویای احوال دوستان در بندشان باشند و پس از آن به اتفاق به دم زندان اوین رفتند و حمایت و همراهی خود را با دیگر فرزندان زجر کشیده ایران و خانواده های نگران آنها اعلام نمایند.
اگر تا دیروز مادران عزادار شنبه هر هفته در پارک لاله حضور می یافتند ، امروز دیگر تقریبا هر روز در مراسم یادبود شهدا ، دلجویی از خانواده زندانیان ، و یا جلوی زندان اوین و سایر زندان ها جهت حمایت از زندانیان و اعلام همدردی با خانواده هایشان حضور دارند.
در حالی که خشونت طلبان با تحقیرها و تهدیدها و بگیر و ببند ها آرزوی توقف پی گیری مادران را در سر میپروراندند امروز مادران با علم به وحشت آنان از نیروی عظیمشان و درستی و بر حقی خواسته هایشان هر روز برنامه ای تدارک میبینند تا حقوق فرزندان اين سرزمین به درست فراموشی سپرده نشود و باور دارند که مادران نمیتوانند و نباید فرزندان ايران را فراموش کنند و پهنه فعالیتشان گوشه گوشه ایران می باشد. 


شنبه 8/12/88

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید