سرود زيبای زيستن

سرود زیبای زیستن را
كدامین شما
خواهد خواند
زمانیكه لبها همه بسته
طنین گرم صدای كدامین شما
قلبهای یخزده را با آوازی گرم آشنا
وپرواز كدامین شما
بشارت آزادی را
خواهد داد
واینك از انتهای كوچه
انتظاركسی میخواند ترانه ای را
زیر لب شاید ......تو باشی
ژیل آذر 88
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید