روحاني شريف، پاک،‌ با وجدان و بي پروا،‌آيت الله منتظري درگذشت

آيت الله حسينعلي منتظري در سال 1301 خورشيدي در نجف آباد ديده به جهان گشود. از زماني که به ياد داريم هميشه در مقابل پلشتي ها سر خم نکرد و با جريانات نادرست حاکم مبارزه کرد. صداقت بي حد او در انتقاد از خودش مي تواند بهترين راهنماي انسان هاي آزاده باشد. او از معدود انسان هايي است که در اوج قدرت جانب مردم را گرفت و با اينکه سالها مورد آزار و اذيت زورمداران قرار داشت در مقابل خصم از مبارزه دست نکشيد. تا آخرين لحظات زندگي مدافع سرسخت مردم بود وکساني را که باعث شکنجه و کشتار و زنداني کردن بهترين فرزندان ملت بودند محکوم مي کرد.
يادش هميشه جاودان باد!
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید