21 مين هفته همبستگي با مادران عزادار در شهر کلن

21 مين هفته همبستگي با مادران عزادار در شهر کلن با شرکت بيش از 20 زن در هواي سرد سه درجه بالاي صفر در حالي برگزار شد که زنان گروه هفته پرکاري را پشت سر گذاشته بودند:
5-6 دسامبر، در کنفرانس اعدام در شهر کلن
7 دسامبر، همراهي با تظاهرات همبستگي با جنبش دانشجويي در کلن
9 دسامبر، گردهمايي به مناسبت روز حقوق بشر از طرف انجمن دفاع از زندانيان سياسي در کلن
10 دسامبر، رفتن مقابل دادگاه لاهه  در هلند (den HAAG)
13 دسامبر، رفتن مقابل DOM
تنها و تنها مي توان گفت،‌ درود بر اراده ي بي همتاي زنان و همبستگي زنان با عزيزان در ايران.
عزيزان در ايران ما نداي شما هستيم.

خانم زينالي عزيز
ما شما را فراموش نمي کنيم. به دادخواهي خواهيم رفت!
ما بيشماريم !!!Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید