ديروز بيست تيرماه

ديروز بيست تيرماه
ديروز بيست تيرماه نيز تجمعات مادران عزادار در پارك هاي فراخوان داده شده برگزار گرديد .
پارك لاله فضاي بسيار پليسي داشت و به زحمت با موبايل دو ويديو كوتاه را تهيه كرده ايم.
از اين لينك ها دانلود كنيد:
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید