گزارش تجمع مادران عزادار در لوس انجلس

گزارش تجمع مادران عزادار در لوس انجلس
شب گذشته در اوشن پارک لوس آنجلس گروهی از حامیان "مادران عزادار ایران در لباسهای سياه گرد هم آمدند تا همبستگی خود را با آن ستم رفتگان به نمایش بگذارند
باشد که ما در این گوشهء امن دنیا بتوانیم ندای بلندی باشیم برای آنان که حتي در سکوت نیز اجازه نمی یابند گرد هم آیند

ديدار ما هر هفته ساعت 8-7 در اوشن پارک تقاطع خیابان کلرادوبخشی از این گزارش را در یوتیوب می بينید: اینجا
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید