خبر

خبر
گروه مطالعاتی زنان ایرانی در سن دیگو به پشتیبانی از فعالان جنبش زنان در ایران و در همنوایی با همه مادران عزادار و آنانی که فرزندی در بند دارند تا اطلاع ثانوی هر شنبه از ساعت 6 تا 8 بعدازظهر در پارکهای مختلف شهر حضور بهم میرسانند
Date Place
08/01/09 La Jolla Cove (Grass area in front of the Bridge Club, at Coast Boulevard)
08/08/09 Mission Bay (Visitors Information Center, Take Clairmont Dr. exit, off Interstate highway 5)
08/15/09 Balboa Park (In front of IMAX Theater, at the El Prado Street)
08/22/09 Seagrove Park (Delmar, Coast Blvd and 15th St.) Contact Phone: (858) 952-6713
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید