گزارش گرد همایی حامیان مادران عزادار ایران در لوس آنجلس ، شنبه 7 نوامبر

شنبه 7 نوامبرشنبه این هفته جمعی از مشتاقان در لوس آنجلس طی یک برنامه دوچرخه سواری همبستگی خود را با مادران عزادار ایران به نمایش گذاشتند. آنان با حمل شعارهایی چون
Solidarity with Mournful Mothers of iran
Freedom for iran
Human Rights for iran
We want justice
را از تقاطع برینگتون و سن وی سنته تا پارک بالای سانتا مونیکا پیر،محل گردهمایی های هفتگی حامیان مادران عزادار، طی نموده دادخواستی را که خطاب به آقای بان کیمون نوشته شده به امضا رساندند این برنامه قرار است در آینده نزدیک تکرار شودو تاریخ آن متعاقباً به اطلاع مشتاقان خواهد رسید
با تشکر از مبتکرین این حرکت و شرکت کنندگان آن و با آرزوی تحقق خواست های برحق آن
مادران حامیان مادران عزادار ایران در لوس آنجلس
Please sign the petition and spread it:
http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html
Face book: Supporters of “Mournful Mothers of Iran” in LA
http://www.facebook.com/home.php#/profile.php?id=100000164506605&ref=profile
Email: solidarity.mourning.mothers.la@gmail.com
Mournful Mothers Committee in Iran
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید