بیانیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران در اعتراض به احکام اعدام

 

ایرانیان آزادیخواه و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان!

برای نجات جان جوانان ایران در خطر اعدام بپا خیزیم.

حکومت اسلامی که از ابتدای تأسیس، ذات ضد بشری خود را بر چوبه های دار، زندان و شکنجه و اعدام دگراندیشان و آزادیخواهان و شهروندان عادی بنا نهاده است و تا کنون تعداد بسیاری شهروند ایرانی را با اتهامات واهی و در دادگاههای غیر قانونی به اعدام محکوم کرده است، دوباره قصد جان گروهی از جوانان این سرزمین را کرده است. پژمان فاتحی، محمد فرامرزی، مجاهد کورکور، منصور ده مَرده، محسن مظلوم، وفا آذربار، فرشید حسن‌زهی و رضا رسائی، هشت جوان ایرانی که حکم اعدام آنها توسط دستگاه قضائی امنیتی جنایتکار جمهوری اسلامی تأیید شده است و اگر جنبش وسیع دادخواهی برای دفاع از جان این عزیزان در سراسر جهان برپا نشود، چه بسا احکام اعدام در مورد آنان اجرا گردد. وظیفه انسانی ما و تمام ایرانیان مخالف حکومت اسلامی است که برای نجات جان این جوانان آزادیخواه بپا خیزیم و افکار عمومی جهان را علیه حکومت داعشی اسلامی به حرکت در آوریم تا شاید برای لغو احکام اعدام این هشت جوان ایرانی اقدامی فوری بعمل آورند.

افکار عمومی جهان و وجدانهای هوادار آزادی و عدالت و حقوق بشر در سراسر دنیا که این روزها با نگرانی اخبار جنگ و خونریزی و کشتار کودکان و غیرنظامیان را در خاورمیانه دنبال میکنند، میبایستی آگاه شوند که جانیان حاکم بر میهن ما به موازات جنگ افروزی و بحران سازی در خاورمیانه، موشک پرانی به کشورهای همسایه و تقویت و تجهیز گروههای تروریستی در منطقه، در داخل ایران نیز به شدت معترضان و مطالبه گران و ادامه دهندگان جنبش زن، زندگی، آزادی را سرکوب میکند و در معرض شکنجه و حبس های طولانی مدت و احکام اعدام قرار میدهد. دنیا باید بداند حکومت اسلامی همانگونه که ایران را در چهار دهه گذشته به رتبه اول در میان چند کشوری که هنوز مجازات وحشیانه اعدام را در قوانین خود لغو نکرده اند، رسانده است، همچنین ایران را به بزرگترین زندان برای زنان و دختران این کشور، روزنامه نگاران و نویسندگان و وکلا و دگراندیشان و پیروان ادیان و مذاهب مختلف تبدیل کرده است و هرگونه حرکت اعتراضی و مطالباتی مردم ایران را با گلوله و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ میدهد.

ما نهادهای مدافع حقوق بشر و امضا کننده گان این بیانیه از تمام مراجع، شخصیت ها و نهادهای حقوق بشری و احزاب و گروههای سیاسی و مدنی درخواست میکنیم که برای لغو حکم اعدام هشت جوان ایرانی و آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران با برپائی تجمعات و گردهمائی ها و یا از هر طریقی که برای جلب افکار عمومی در حمایت از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران مناسب تشخیص میدهند با ما همگام شوند. بدون تردید ایجاد یک همبستگی جهانی برای دفاع از حقوق بشر در ایران ، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران و فعالیت دولت ها برای کشاندن سران جمهوری اسلامی به دیوان کیفری جهانی به عنوان عاملان و آمران جنایت علیه بشریت در ایران میتواند نقطه امیدبخشی برای مردم ایران، آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر در ایران باشد.  

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

هیجدهم ژانویه ۲۰۲۴

امضاکنندگان:

۱ – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۲ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۳ – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

۴ – بنیاد اسماعیل خویی

۵ – حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

۶ – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۷ – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۸ – جمعیت ایرانى حقوق بشر شمال کالیفرنیا

۹ – زنان برای آزادی و برابری پایدار

۱۰ – صدای زنان سوسیال دموکرات ایران

۱۱- فدراسیون اروپرس

۱۲- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۳- کارزار حقوق بشر برای ایران

۱۴- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۵- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۱۷- کمیته حقوق بشر جنوب کالیفرنیا

۱۸- کمیته نه به جمهوری اسلامی اورنج کانتی جنوب کالیفرنیا

۱۹- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۲۰- مادران پارک لاله – دورتموند

۲۱- مادران صلح مونترال

۲۲- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۳- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

۲۴- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

۲۵- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید