تقدیم به خانواده‌های پرواز خونین ۷۵۲

۷۵۲ یک عدد نیست

۷۵۲ پرواز سوختن بود

۷۵۲ مرگ ۱۷۶کبوتر بود

در یک صبح خونین

که در آسمان وطن شعله کشید

و بال پرواز را سوزاند

و قلب میلیون‌ها انسان

۷۵۲ مرگ آرزوها بود

مرگ لبخند و رهایی

۷۵۲ کفش‌های قرمز کودکی بود

که از آسمان فرو افتاد

۷۵۲ سوخت و پروازش به تاریخ ماند

۷۵۲ فریاد خشم فروخورده

۷۵۲ سوختن آرزوها بود

۷۵۲ هیچوقت برای سرزمینم عدد نیست!

شفق / یکی از مادران پارک لاله ایران
آبان ۱۴۰۲
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید