در سالگرد قتل مهسا ژینا امینی و کشتار وحشیانه تابستان ۶۷، پرچم انقلاب زن زندگی آزادی را در سراسر دنیا به اهتزاز درآوریم!


 دادخواهان، مدافعان حقوق بشر، ایرانیان آزادی خواه!

قتل مهسا ژینا امینی شعله بر خرمن۴۳ ساله جنایات بی شمار فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، از قبیل سرکوب، تبعیض و نقض روزمره ابتدایی ترین حقوق بشری، زد. خون های مهساها بارگاه حکومتگران دزد و فاسد اسلامی را با انقلاب زن، زندگی، آزادی به لرزه درآورده اند.

انقلاب مهسا حرکتی نوین و بی همتا در سطح جهانی است. این انقلاب که همانا دنباله مبارزات زنان ایران در صد سال گذشته، به ویژه در دوران حکومت اسلامی است، توجه جهانیان به ویژه پشتیبانی زنان برابری خواه را به خود جلب کرده است.

ما در سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و هم چنین در سالگرد کشتار وحشیانه دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به دست آدمکشان دولتی هستیم. با این که صدها نفر از جوانان میهن جان خود را در یک سال گذشته، در راه آبیاری نهال آزادی از دست داده اند و هزاران نفر در زندان ها در زیر شکنجه هستند، انقلاب هم چنان زنده است و مردم قصد سرنگونی این حکومت اسلامی را دارند. این بار سرکوب ها، اعدام ها و زندان ها نمی توانند رژیم را برای چند صباحی نجات دهند.

دیگر مردم ایران جانشان به لبشان رسیده است و اکثریت آنان در زیر خط فقر زندگی می کنند. آنان به ماهیت ضد بشری و دزدی ها و فساد سران حکومتی به خوبی پی برده اند. جوانان و دیگر مبارزان فهمیده اند که چاره کار در یکپارچگی همه نیروهای مترقی و آزادی خواه در چارچوب پیمان جهانی حقوق بشر است.

با قدرت هرچه تمامتر، صدای مردم مبارز و مصمم خود را در خارج از کشور به گوش جهانیان برسانیم و از آنان بخواهیم دولت های متبوع خود را وادار سازند تا دست از پشتیبانی همیشگی از این رژیم ضد بشری بردارند و انقلاب زن، زندگی، آزادی را باور کنند.

ما نهادهای امضا کننده این بیانیه و تمامی سازمان هایی که برای حقوق انسان ها مبارزه می کنند، مسئولیت داریم که پژواک فریاد دادخواهی زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران و تمامی مردمان ایران به ویژه مادران داغدار و دادخواه و جوانان در معرض خطر اعدام، از هر قشر و اندیشه ای در جهان باشیم.

ما از همه ایرانیان آزادی خواه و مدافع حقوق بشر، احزاب سیاسی و شخصیت های ملی و مستقل در هر کجایی که هستند، انتظار داریم با سازماندهی همزمان تظاهرات در سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، به یاد همه جان باختگان و صدای انقلاب زن، زندگی، آزادی باشند. تلاش کنیم جمهوری اسلامی و عوامل آن را در مجامع جهانی افشا کنیم.

انقلاب زن، زندگی، آزادی پیروز است.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

آگوست ۲۰۲۳

امضاکنندگان:

۱ – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۲ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۳ – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

۴ – بنیاد اسماعیل خویی

۵ – حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

۶ – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۷ – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۸ – زنان برای آزادی و برابری پایدار

۹ – صدای زنان سوسیال دموکرات ایران

۱۰- فدراسیون اروپرس

۱۱- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۲- کارزار حقوق بشر برای ایران

۱۳- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۴- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۵- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۱۶- کمیته حقوق بشر جنوب کالیفرنیا

۱۷- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۸- مادران پارک لاله – دورتموند

۱۹- مادران صلح مونترال

۲۰- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۱- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

۲۲- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

۲۳- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری 

۲۴- همگرایان سوسیال دموکرات ایران 

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید